Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek – Z 2/8

04/02/1999

15) Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových

domů s jedním až třemi byty včetně pozemků se kterými tvoří

jeden funkční celek – Z 2/8

Z 2/15/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s o u h l a s í
se Zásadami postupu pro úplatný převod rodinných
a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků
se kterými tvoří jeden funkční celek.
Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě