Zápisy dětí do mateřských škol v roce 2022

22/02/2022

Dle návrhů ředitelek mateřských škol a schválení zřizovatele MČ Praha 5, proběhnou zápisy do předškolních zařízení.

 

Termín a doba konání zápisu: 2. 5. – 3. 5. 2022

Místo zápisu: v příslušné mateřské škole

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

O místech, termínech a době konání zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023 bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek MČ Praha 5, webových stránek jednotlivých škol a také vývěskami v MŠ na místech k tomu určených.

MČ Praha 5 podporuje zápis dětí do mateřských škol přes webovou aplikaci https://ms.praha5.zapisdoskol.cz 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě