Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky – 11.5.2010

24/05/2010
Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
11.5.2010
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
Program:        1. Hodnocení čísla 5/10 a mimořádného volebního čísla
                        2. Nové číslo 6/10
                        3. Různé
 
Ad 1)
         p. Myslík – kladně hodnotí mimořádné volební číslo
         číslo 5/10 – bez připomínek
 
Ad 2)
         úvodník – J. Matoušková
         foto měsíce – hřbitov Malvazinky – 7.5.
         aktuality – Dětský den s MP; rozpis mobilní kanceláře
         ZUŠ Na Popelce – talentové zkoušky
         téma – L. Herold – privatizace
         ekologie – aktuality – seriál Prokopské údolí
         zeleň v ulici Zborovská
         doprava – podrobnosti k rekonstrukci tramvajové trati – Plzeňská ulice; rozpis tramvají – ROPID; rozšíření tramvajového ostrůvku před ZŠ Plzeňská
         školství – prázdninový provoz mateřských škol
         výstavba tělocvičny v ZŠ Radlická – největší projekt MČ Praha 5
         neziskový sektor – aktuality; Komunitní centrum prádelna – pravidelně zařazovat i program
         rozhovor – E. Jurinová
         fotoreportáž – létání vrtulníkem nad Prahou 5
         profil – básník a malíř P. Pichl
         kultura – aktuality; koncert 24.6.; klubová scéna
         sport – aktuality; maratón, dračí lodě
         zdraví – aktuality; den pro čistou ruku ve FN Motol
         historie – biografy a kinosály v Praze 5
         politika – A. Češková
 
Ad 3)
         p. Myslík – z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je nutné, aby uzávěrka červnového čísla byla nejpozději 25. nebo 26. května
 
 
 
 
 
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold        

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě