Zápis ze zasedání redakční rady 20.10.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
20.10.2009
 
Přítomni:        Dle prezenční listiny
 
Program:        1. Hodnocení čísla 10/2009
                        2. Nové číslo 11/2009
                        3. Různé
 
Ad 1)
         bez připomínek
 
Ad 2)
         průzkum dopravy v klidu
         koncert 12.11.
         koncert k 17. listopadu – koncert všech městských částí
         20. výročí sametové revoluce – Švandovo divadlo – 18.11.
         koncert varhanní hudby k poctě sv. Mikuláše – 1.12. – kostel sv. Václava
         Tóny nad městy
         rozvoj a výstavba – územní plán
         cyklostojany (text pí. Matoušková)
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold