Zápis ze zasedání redakční rady 18.11.2009

23/11/2009
Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
18.11.2009
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
 
Program:        1. Hodnocení čísla 11/2009
                        2. Nové číslo 12/2009
                        3. Různé
 
Ad 1)
         bez připomínek
 
Ad 2)
         úvodník – L. Vávrová
         foto měsíce – Festival alpinismu
         vyhlášení grantů pro sociální oblast a ekologii na rok 2010
         rozpočet MČ Praha 5
         kurzy internetu – Elpida
         z Evropského parlamentu : Jan Zahradil – Evropská unie udělila České republice výjimku z Lisabonské smlouvy
         reportáž – 55 let motolského krematoria
         provoz mateřských škol Prahy 5 o vánočních prázdninách
         termíny zápisů do 1. tříd základních škol na školní rok 2010/2011
         Fokus Praha – sdružení pro péči o duševně nemocné
         Člověk v tísni – přehled aktivit
         rozhovor – K. Kodet
         fotoreportáž – 20. výročí sametové revoluce – Švandovo divadlo
         vánoční koncert
         vánoční trhy na pěší zóně Andě
         mateřská centra
         adventní pohádkové čtení
         centrum zdraví Kartouzská
         podnikání – setkání podnikatelů
 
Ad 3)
         mimořádné číslo Pražské pětky – vánoční číslo – vyjde samostatně
         program vánočních trhů
         vánoční přání zastupitelů – bez fotografií, 600 znaků, řazeno podle abecedy, bude uvedena politická strana
         světélko z Betléma – Prokopské údolí (pí. Kalhousová)
         charitativní akce
         Mikulášská besídka
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:                                  R. Pavlásková
 
Ověřil:                                    L. Herold
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě