Zápis ze zasedání redakční rady 16.2.2010

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
16.2.2010
 
Přítomno:                   dle prezenční listiny
 
Program:                    1. hodnocení čísla 2/2010
                                   2. nové číslo 3/2010
                                   3. různé
 
Ad 1)
         nevhodné umístění reklamy na auta uprostřed fotoreportáže koncertu laureátů Talent Prahy 5, bylo by vhodné citlivěji řešit inzerci – pí. Kalhousová
         posílat dříve články ke schválení – pí. Kalhousová
         u článku Bertramka aneb Co média přehlédla  a u článku podobných by bylo vhodné zvýrazňovat některé části textů
         titulky by měly pokud možno co nejvíce obsahovat slovesa
         v delších článcích graficky vypíchnout hlavní myšlenku, hlavní sdělení
 
Ad 2)
         omluva občanům – na pěší zóně Anděl nebude instalována plazmová televize (bude na internetu)
         úvodník – p. Kudrys
         foto měsíce – žehnání koním (koncert Kapka naděje)
         aktuality – Ahold, rozpis mobilní kanceláře
         velký článek ke snížení nájmů
         informace k parlamentním volbám
         školství – zápis dětí do MŠ, zápis do středních škol
         smíchovská pobočka Člověka v tísni – klub Zastávka (volnočasové aktivity)
         aktuality – Kapka naděje
         koncert na Portheimce k výročí narození  Josefíny Duškové
         koncerty
         rozhovor – Martin Komárek
         fotoreportáž – masopust, rozšířená fotoreportáž na 4 strany
         ples Vltavan
         vernisáž Vladimíra Železného – galerie Portheimka
         klubová scéna
         DDM Štefánikova – zápisy do jarních kurzů
         zdraví – FN Motol – program Medevac, rozhovor Vlasta Libotovská
         bezpečnost – aktuality – předávání medailí policistům
         politika – p. Laudát
         upravit kontakty na str. 45
 
 
 
 
 
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold