Zápis ze zasedání redakční rady 15.3.2010

29/03/2010
Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
15.3.2010
 
 
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
 
Program:        1. Hodnocení čísla 3/10
                        2. Nové číslo 4/10
                        3. Různé
 
Ad 1)
         duplicita článků v čísle 2/10 a 3/10 – p. Herold
         číslo bylo oživeno titulky a popisky
         u fotografií se více soustředit na popisky – musí být výstižnější
 
Ad 2)
         úvodník – L. Vávrová
         foto měsíce – Febiofest (článek bude v květnovém čísle)
         aktuality z radnice – rozpis mobilní kanceláře, program velikonočních slavností, zpráva z kontrolního výboru, vítání občánků, návštěva delegace z nového partnerského města Trogir (Chorvatsko), volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Česká pošta – změna provozní doby (pošta 5 a pošta 52)
         Ropid – změny v dopravě – samostatný článek (vychází z informací Magistrátu hl. m. Prahy)
         bezpečnost – aktuality, Hravá bezpečnost
         mobilní jednotka pro bezdomovce – 1 fotografie mobilní jednotky + krátký článek
         neziskový sektor – aktuality
         rozhovor – Petr Jablonský
         profil – Lukáš Přibyl – autor dokumentu Zapomenuté transporty (nominace na Českého lva)
         kultura – Febiofest, divadlo letí – u Švandova divadla, galerie Portheimka, Pitomá kavárna – výstava komiksů, výstava minerálů, aktuality z klubové scény
         sport – cyklistický závod – memoriál Evžena Cihláře (1.5)., aktuality
         zdraví – Kartouzská – otevření nového pavilonu
         p. Horák – bylo by vhodné stabilně zařadit samostatnou rubriku životní prostředí, tento měsíc – voky na bioodpad, Den Země (Prokopské údolí), Dalejské údolí (seriál o rostlinách – pí. Nedvědová)
 
Ad 3)
         na dubnovou redakční radu – redakce připraví témata reportáží do příštích čísel
         návrh p. Myslíka – posunout termíny redakčních rad o týden dřív, aby bylo více času na případné změny (např. v reportážích)
         do dubnové redakční rady – podmínky volební inzerce – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předvolební číslo – speciál – by mělo vyjít v polovině května (týden po běžném čísle)
 
 
 
 
 
Zapsala:                       R. Pavlásková
Ověřil:                         L. Herold
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě