Zápis ze zasedání redakční rady 15.12.2009

29/12/2009
Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
15.12.2009
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
Program:        1. Hodnocení čísla 12/2009
                        2. Nové číslo 1/2010
                        3. Různé
Ad 1)
         slovo poslance – dodržovat délku textu – p. Herold
         reportáž z motolského krematoria – kritika zejména z řad starších občanů, na minulé redakční radě bylo dohodnuto, že bude toto téma zkráceno, redakce to nedodržela
 
Ad 2)
         TVP5 – rok vysílání
         úvodník – Ing. Horák
         reportáž – hasiči
         neziskový sektor – prosinec v Helppes
         pilotní projekt LED v pouličním osvětlení na Smíchově + noční fotografie
         koncert – kostel sv. Václava
         soutěž Talent roku – koncert laureátů – pozvánka
         Člověk v tísni –  pí. Kalhousová
 
Ad 3)
         redakční rada se shodla, že fotografie budou obsahovat popisky
         návrh nové pravidelné rubriky v Pražské pětce – ve spolupráci s kronikářem vyhlásit soutěž např. v poznávání památek z fragmentu fotografie – p. Myslík
         návrh na změnu obálky – p. Kudrys
         další jednání nad koncepcí Pražské pětky svolá předseda redakční rady na začátek ledna 2010
 
Zapsala:                                  R. Pavlásková
Ověřil:                                    L. Herold
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě