Zápis ze zasedání redakční rady 13.4.2010

26/04/2010
Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
13.4.2010
 
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
 
Program:        1. Hodnocení čísla 4/10
                        2. Nové číslo 5/10
                        3. Různé
 
Ad 1)
         p. Myslík kladně zhodnotil grafické zpracování dubnové Pražské pětky, její celkový vizuální vzhled, bude se dodržovat tato jednotná podoba
         p. Herold – je třeba trochu vylepšit přímé řeči
 
Ad 2)
         úvodník – M. Jančík
         foto měsíce – koncert 30.3. věnovaný neziskovým organizacím
         aktuality – volby; dětské tábory DDM Štefánikova; rozpis mobilní kanceláře; akce na květen; p. Vrtal
         Sananim – vysvětlovací článek z pozice radnice, nehodnotit, pouze informace o jejich činnosti, byl by vhodný i krátký rozhovor s ředitelkou; p. Kudrys – byla přijata bezpečnostní opatření, do článku vložit kontakty na okrskáře v dané lokalitě (kontakty domluvit s ředitelem MP Praha 5)
         provoz mateřských škol o letních prázdninách
         dětský den s MP
         rozhovor s ředitelkou pošt v Praze 5 (je nutné se spojit s tiskovým mluvčím ČP)
         téma – školství – L. Vávrová
         ekologie – nové koše na nedopalky jsou již nainstalovány (+ fotografie); Den Země – Prokopské údolí – 24.4.
         reportáž – smíchovští ragbysté
         doprava – rekonstrukce tramvajové trati u Anděla (výluka); stanice metra Motol – vizuál
         chodníkový program
         neziskový sektor – Komunitní centrum prádelna
         rozhovor z Febiofestu  – Hugh Hudson – významný britský režisér
         fotoreportáž – otevírání Smíchovské pláže – 22.4.
         kultura – nová výstava v galerii Portheimka; Poštovka; varhanní koncert v kostele    sv. Václava; Metropolitní ples; Den Evropské unie; upoutávka na oslavy Prahy –     14. – 15.5.; program Smíchovské pláže; Májové slavnosti – Klub starosmíchováků
         klubová scéna – aktuality
         sport – půlmaraton; dostihy – zahájení sezony; bambiriáda; sport je tvoje droga – smíchovské jaro na Čechii; primátorky
         zdraví – nový pavilon polikliniky Kartouzská
         podnikání – setkání podnikatelů
         historie – obrněný vlak (kontaktovat pí. Tykalovou)
         politika – M. Škaloud
 
Ad 3)
         úprava tiráže – kontakty na radnici, úřední hodiny, webové stránky radnice, odkaz na TVP5
         p. Myslík – je třeba zejména zvýraznit internetovou adresu MČ Praha 5
         p. Herold – od října, kdy je distributorem Pražské pětky Česká pošta, došlo k výraznému zlepšení distribuce, přesto je nutná kontrola, zatím bylo k distribuci jen minimum stížností
         p. Herold – schválení podmínek volební inzerce Radou MČ Praha 5
         v čísle 5/10 Pražské pětky by mělo být avízo, že vyjde volební speciál
 
 
 
 
 
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě