Zápis ze zasedání komise územního rozvoje dne 21.4.2005

22/04/2005


1. Obytný soubor„Zahrady Hřebenka“ na pozemcích č.parc. 3384, 3385,3386/1,2 k.ú. 
    Smíchov –  dokumentace k ÚR


Předmětem návrhu je obytný komplex v proluce zástavby podél ulice Holečkova, na místě stávající původní knihařské a tiskařské dílny. Navržené objekty  A, B slouží k bydlení,Objekt A 2 – 3 podlažní, objekt B šestipodlažní , celkem 21 bytů ,61 parkovacích stání v podzemních  garážích ve 2 PP, komerční prostory ve vstupní dvoupodlažní části.
KÚR souhlasí s  umístěním stavby obytného souboru „Zahrady Hřebenka“ na pozemcích  č. parc. 3384, 3385, 3386/1,2 k.ú. Smíchov dle dokumentace dat. 10/2004


                                                                                                         


 


2. Podnět na změnu ÚPn na č.parc. 1037 k.ú. Jinonice ze stávajícího OP(orná půda) a    
     ZN(přírodní nelesní plochy) na OC


  


KÚR souhlasí s podnětem na změnu ÚPn na pozemku č.parc. 1037 k.ú. Jinonice ze stávajícího funkčního využití ZN(přírodní nelesní plochy) a OP na OC


                                                                                                   


 


3. Podnět na změnu ÚPn ze stávajícího PSZ( zahrádky a zahrádkové osady) na OC(čistě
    obytné) na pozemcích č.parc.3737/1,3738,3739,3740, 3741,3742,3743 k.ú. Smíchov


 


                                                                                                               

4  „Obytný soubor  ARBOREUM “ na pozemcích č.parc. 1560/2,3  1546/1, 1547,1548 k.ú.
     Košíře,  dokumentace k územnímu řízení
    Obytný soubor je navržen na jižním svahu v lokalitě  Cibulka , při ul. Beníškové.Obsahuje 3 


 bytové domy (A,B,C) s celkem 152 b.j. a 3 rodinné domy


 


Příští zasedání 9 . KÚR je 5.5. 2005 v 16,00 hod.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě