Zápis ze zasedání 9. komise územního rozvoje dne 5.5.2005

11/05/2005

 


 


1. Informace o pěší lávce přes ulici k Barrandovu – studie
    S návrhem seznámil  podrobně členy komise ing.arch. Patrik Kotas


KÚR souhlasí s návrhem pěší lávky přes ulici k Barrandovu dle varianty 2


2.)„Obytný soubor  Rezidence Panorama“ na pozemcích č.parc. 1599 k.ú. Smíchov a částech pozemků č.parc 315/2,316/2,4, 317/2 k.ú. Radlice, dokumentace k UR , upravená – snížená varianta
Dokumentace řeší zástavbu lokality 7 bytovými domy o 1 PP a max. 4 NP, 4 NP  ustupující  s terasami,1 PP jsou obytné podlaží, navrženo cca 160 bytů.
 


Komise souhlasila s umístěním stavby „Obytný soubor Rezidence Panorama – Praha 5 “ na pozemcích č.parc. 1599 k.ú. Smíchov a částech pozemků č.parc 315/2,316/2,4, 317/2k.ú. Radlice dle dokumentace dat. 04/2005


                                                                                                   


3.) Sportovní klub VETERAN CAR PRAHA  na pozemcích č.parc. 1753/2,566/1 k.ú.
Hlubočepy, dokumentace k ÚR

Předmětem návrhu je výstavba soukromého sportovního klubu Veterán CAR Praha při ulici Strakonické, v místě napojení komunikace obsluhující Císařskou louku. Objekt klubu je o dvou podlažích s klubovou místností, garáží, kancelářemi.


Komise souhlasí s umístěním stavby „Sportovní klub Veterán car Praha“ na pozemcích č.parc. 1753/2,566/1   k.ú. Hlubočepy dle předložené dokumentace, dat. 01/2005                                                                                                                                                    


4 „Rezidence  SACRE  COEUR“ na nároží ulic Holečkova – Švédská, na pozemcích č.parc. 3416,3417, 3419,3420,3421/1,3, 3423/1,3,  3425, 3427, 3429/1 k.ú. Smíchov –
dokumentace k ÚR
Předmětem návrhu je zástavba proluky a dostavba blokové zástavby při ulici Holečkova – Švédská. Do ulice Holečkova má objekt ustoupené 2 PP a pokračuje 3 NP, ve stoupajícím terénu má objekt celkem 8 NP. V ulici Švédská je vstup z úrovně 3. NP. Umístěno celkem  113 bytů,136 parkovacích stání ve třech podlažích,vjezd a výjezd z garáží do ulice Švédské
 
Komise souhlasí   s umístěním stavby „ Rezidence  SACRE  COEUR“ na nároží ulic Holečkova 
 Švédská, na
pozemcích č.parc. 3416, 3417, 3419, 3420, 3421/1,3,  3423/1,3,  3425,3427,3429/1 k.ú.     Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 03/2005

Příští zasedání KÚR je 19.5. 2005 v 16,00 hod


Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě