Zápis ze zasedání 7.KÚR ze dne 27.5.2004

11/02/2005

 


1. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn  – podnět na změnu vyhl. č. 32/1999Sb.HMP – rušení  podmíněnosti staveb


Komise podnět na změnu ÚPn  vyhl.č.32/1999 Sb. HMP- rušení podmíněnosti staveb doporučila


                                                                                          


2. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn  – zrušení VRÚ Smíchov – jih na části stávající plochy  VRÚ


Komise podnět na změnu ÚPn doporučila


 


3. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č. 381/1,2, k. ú. Motol, 1881/1, 1882/1, k.ú. Košíře ze stávajícího  ZN, QPP na SP


Komise podnět na změnu územního plánu hl.m. Prahy   ze stávajícího  funkčního využití „přírodní nelesní plochy – ZN“, „historické parky – QPP“ na „sloužící sportu – SP“ doporučila


 


4. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č. 556/1,2,3,4,5, 5052, 4984/5, 4985/1 část,  k.ú. Smíchov, Hořejší nábřeží, spočívající ve zrušení části ÚSESu (úseku ekologické stability) N4/3


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn na předmětných pozemcích a zrušení části ÚSES N4/3


 


5. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č. 1073/12,13, k.ú. Jinonice, ze stávajícího  OP na OC


Podnět na změnu ÚPn  ze stávajícího funkčního využití „orná půda – OP“ na „čistě obytné –OC“ komise nedoporučila


 


6. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemku  parc.č. 487/4, k.ú. Radlice, ze  stávajícího  PZO/OC a ZN na OC


Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn hl.m. Prahy ze stávajícího funkčního využití „zahrádky a zahrádkové osady – PZO/ po roce 2010  OC“ / a „přírodní nelesní plochy – ZN“ na „čistě obytné – OC“


 


7. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemku  parc.č. 677 k.ú. Košíře ze stávajícího ZN na OC


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „ přírodní nelesní plochy – ZN“ na „čistě obytné – OC“


                                                                                           


 


8. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č. 1837/1,11 k.ú. Košíře ze stávajícího LR na OC


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „lesní porosty – LR“ na „čistě obytné- OC“


                                                                                                 


9. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích k.ú. Smíchov na území Přístav Smíchov ze stávajícího DPR na SVM (G7), z VOP na DPR


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „přístavy a přístaviště –DPR“ na „smíšená městského typu SVM“ a z „ plavební kanály,vodní nádrže – VOP“ na  „přístavy a přístaviště –DPR“


                                                                                           


10. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č.1347, 1346/1,5,6, 1375/1,4,5,6,7, k.ú. Jinonice ze stávajícího SO1,3 na OC


 


Komise  nedoporučila  podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „přírodní rekreační plochy ,částečně urbanizované rekreační plochy – SO1,3“ na „čistě obytné- OC“


                                                                                            


11. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemku parc.č. 4739/1, k.ú. Smíchov ze stávajícího NL na OC


Komise doporučila  podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „“louky pastviny – NL“ na „čistě obytné – OC“


 


12. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemku parc.č. 1044/1, k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ZN na OC


Komise  nedoporučila  podnět na změnu ÚPn ze stávajícího funkčního využití „přírodní nelesní plochy –ZN“ na „čistě obytné – OC“


13. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č. 1107, 1108, 1109, 1110, k.ú. . Košíře  ze stávajícího„ „lesní porosty- LR na „ čistě obytné – OC“


Předkládaný rozsah území doporučený ke změně ÚPn je upraven a korigován na základě posouzení předmětné lokality v urbanistických souvislostech a s ohledem na navazující biokoridor. Z tohoto důvodu KÚR doporučuje  podnět na změnu rozšířit o pozemky parc.č. 1106 a 1438( zde se nachází dům č.p.765/15 nově  rekonstruovaný).


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn v rozšířené a upravené variantě


 


                                                                                             


14. Dokumentace k územnímu řízení stavby“ Sportovní klub Hlubočepy“, parc. č. 1039/1, 1040/1,95,107,103,107,134, k.ú. Hlubočepy


Dokumentace řeší zástavbu pozemku parc.č.1039/1 na souběhu ulice Grossovy a Do Klukovic veřejným sportovním klubem s 8 tenisovými dvorci,brach volejbalu,budovy klubu,dětského hřiště. V budově o 3 NP je ve 2 a 3 NP ubytovna pro sportovce o kapacitě 20 lůžek


 


Komise  nedoporučila dokumentaci k územnímu řízení na  umístění stavby “ Sportovní tenisový klub Hlubočepy“, v dat. 04/2004, a doporučila v této ploše umístit sportovní zařízení, které by sloužilo široké veřejnosti


                                                                                             


15. Návrh změn Z 0719/00 a Z 0720/00.  „POVODNĚ“


Komise doporučila návrh změn Z 0719/00 a Z 0720/00


 


                                                                                               


16. Podnět na zadání pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č. 614/12, 615,616,617,618,619-část ze stávajícího SP ,DPO na OC(požadavek z 6 KÚR)- na stůl


Na základě projednání s SK Uhelnými sklady a navrhovatelem byl podnět na změnu ÚPn upraven a tato verze předložena členům komise (požadavek z předcházející 6 KÚR)


Komise doporučila podnět na změnu ÚPn v upravené verzi


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě