Zápis ze zasedání 6. komise územního rozvoje dne 6.5.2004

11/02/2005

 


1. Dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby „Obytné domy Barrandov“   k.ú. Hlubočepy, lokalita mezi ul.Lamačovou a Do Klukovic parc.č.1046/2,1052/1,3,4,6 až 17,1040/149,150,155,148,154,1040/1,1039/1,1675/1,1040/95,105,107,109,110,111,112,113


   Dokumentace řeší zástavbu území na předmětných pozemcích v lokalitě mezi ulicí Lamačovou a Do Klukovic 6 ti obytnými domy. Řešení bylo předznamenáno studií pro úpravu míry využití území (úprava č.U 0201/2004 ze dne 22.3.2004). Bytové domy jsou třípodlažní s jedním ustupujícím střešním podlažím. Celkový počet bytů 71, s potřebným počtem 78 parkovacích míst v suterénu domů,13 odstavných stání pro návštěvníky.  


Komise souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace stavby “OBYTNÉ DOMY PRAHA 5 –  BARRANDOV“ ulice Do Klukovic na pozemcích č.parc. 1046/2,
1052/1,3,4,6 až 17,1040/148,149,150,154,155, 1040/95,105,107,109,111,112,113,1141039/1,1675/1 k.ú. Hlubočepy


 
2. Podnět na pořízení zadání změny na pozemcích parc.č.4015,4014/1,2 k.ú.  Smíchov ze  stávajícího VVS a SP na OC


 KÚR doporučuje


podnět na změnu  územního plánu SÚ hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 4015, 4014/1,2  ze stávajícího funkčního využití VVS a SP na OC a doporučuje změnu rozšířit o parc.č. 4816/12 k.ú. Smíchov ( ze stávajícího SP na OC)


  


3. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn na pozemcích parc.č.2309/2,3.2310/2,6 až 13  k.ú. Smíchov  ze stávajícího funkčního využití VVS na OV


KÚR  doporučuje


podnět na změnu  územního plánu SÚ hl.m.Prahy na pozemcích parc.č.2309/2,3, 2310/2,6 až 13 k.ú. Smíchov  ze stávajícího VVS na OV


 


                                                                                                     


4. Podnět na pořízení  zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č.2832/1, 2833  /1,2834/1


k.ú. Smíchov ze stávajícího funkčního využití IZ na SMJ


S podnětem na změnu ÚPn seznámil členy komise  vedoucí OÚR ing.arch. Hejtmánek


Komise doporučuje


Pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích 2832/1, 2833/1, 2834/1 k.ú. Smíchov ze stávajícího funkčního využití „izolační zeleň – IZ“ na „smíšené území městského jádra –SMJ“


 


5. Podnět na pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č. 954/11,12 k.ú. Hlubočepy  ze stávajícího VVS na OV


Komise doporučuje


Pořízení zadání změny ÚPn na části pozemků parc.č.954/11,954/12 k.ú. Hlubočepy ze     stávajícího VVS na OV


 


6. Podnět na zadání pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č. 614/1,2,615,616,617,618,619-část ze stávajícího SP,DPO na OC


Návrh bude upraven po projednání s  TJ Uhelnými sklady  a opět předložen KÚR7.Podnět na pořízení zadání změny ÚPn na pozemku parc.č. 842 k.ú. Košíře ze stávajícího VVS na OC


Komise doporučuje


Pořízení zadání změny ÚPn na pozemku parc.č.842 k.ú. Košíře ze stávajícího VVS na OC


 


8.Podnět na pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č. 1798/17,21 a 24 k.ú. Hlubočepy  ze stávajícího VVS,SP a OV na SVO,SVM a zachování VVS o velikosti 2500m2


Komise doporučuje


Podnět na pořízení zadání změny ÚPn na pozemcích parc.č.1798/17,21 a 24 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího VVS,SP a OV na SVO , SVM a zachování VVS o velikosti 2500 m2  


9.Návrh na odprodej parc.1992/1 k.ú.Košíře („na stůl“)


Tento bod byl komisi předložen k informaci


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě