Zápis ze zasedání 11.komise územního rozvoje dne 2.6.2005

09/06/2005


1. „Bytový dům Devonská “ na pozemku č.parc. 977/4 k.ú. Hlubočepy – dokumentace k 
   územnímu řízení stavby


Navržený bytový dům o 2 PP a 6 NP.(šesté je ustupující) , sousedí se stavbou administrativní budovy a 8smipodlažním bytovým domem na východě. Pro tento objekt byla provedena úprava  směrné části ÚPn ze stávajícího F1 na G1(U 0270/2005), dokumentace předložená k úpravě ÚPn je zcela identická s dokumentací k ÚR, zprac. v dat. 05/2005
KÚR souhlasí
s umístěním stavby  „Bytový dům Devonská “ na pozemku č.parc. 977/4 k.ú. Hlubočepy  dle dokumentace dat. 05/2005
                                                                                              
2. Výjimečně přípustné využití území SVO pro bydlení pro stavbu „ Nástavba dvou
mezonetových bytů  Tomáškova 5 “ v objetu č.p.  774 k.ú. Smíchov
Předmětem návrhu je zvýšení domu o jedno patro s novým podkrovím, v současnosti o 4 NP. Výšková hladina střechy se nástavbou dostane na úroveň sousedních objektů.
KÚR souhlasí
s výjimečně přípustným funkčním využitím území SVO pro bydlení pro stavbu „ Nástavba dvou mezonetových bytů Tomáškova 5, k.ú. Smíchov “ dle dokumentace dat. 12/2004

3. Úprava směrné části ÚPn na pozemcích č.parc. 504/2,3, 505/2, 506 ,507, 508/1 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu míry využití C0 na D0
Navrhovatel zvažuje v lokalitě,nacházející se na okraji starých Hlubočep, poblíž otočky a konečné tramvaje č.12. Navrhovatel uvažuje výstavbu hostince a hotelu. Novostavby navazují na stávající objekt historické vily, návrh ji ponechává dominantu. 
Podlažnost novostaveb 3 až 4 NP, v 2. PP – parkoviště pro hosty, v 1. PP recepce,vstupy. Kapacita hotelu : 60 dvoulůžkových pokojů, hostinec 300 míst. Parkoviště 40 míst ve 2. PP. Podkladem je studie, zprac. ing.arch. Milanem Ruso, v dat.03/2005
KÚR souhlasí
s úpravou směrné části ÚPn ze stávajícího koeficientu C0 na D0 dle studie „Dokumentace k podnětu na provedení úprav ÚPn – Hlubočepy,Praha 5 “ zprac. v dat. 03/2005 ing. arch. Ruso
                                                                                                 


4. Podnět na pořízení změny „Z 08/07 Holečkova“ na pozemku č.parc. 3151/9 k.ú. Smíchov ze stávajícího „zahradnictví – PZA“ na „ostatní zvláštní – ZOS“
Pozemek je součástí areálu, kde je v současnosti budova GŘ Povodí Vltavy. Záměrem vlastníka je vybudovat správní budovu se spisovnami a parkovištěm.
KÚR doporučuje pořízení změny ÚPn na pozemku č.parc. 3151/9 k.ú. Smíchov ze stávající plochy  PZA  na  ZOS
                                                                                                       
5. Podnět na pořízení změny „Z 01/07 Grussova“ na parc. č. 1040/2 k.ú. Hlubočepy


Pozemek leží v části Barrandovského sídliště jižně od obytné zástavby v ul. Lamačova. Důvodem je využít pozemek pro stavbu RD.


KÚR požaduje doplnit podklady pro změnu zákresem RD do situace a s návrhem vyřešení příjezdové komunikace k pozemku č.parc. 1040/2 k.ú. Hlubočepy
 


                                                                                                       Příští zasedání KÚR je  23.6.  2005 v 16,00 hod
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě