Zápis ze zasedání 10. komise územního rozvoje dne 19.5.2005

23/05/2005


1.)  „Administrativní budova  s prodejnou “ na pozemcích č. parc. 1132/2,1126,1127 k.ú.  Košíře na souběhu ulic Vrchlického a Jinonické – dokumentace k ÚR


Pozemky jsou prolukami, v současné době se zde nachází přízemní objekty Sběrných surovin.
Dvorní zástavba je o 1 NP se zelenou střechou, objekty v prolukách jsou o 2 PP a 7 NP, 7. NP je ustupující.V přízemí prodejna, ve 2 až  7 NP jsou plochy kanceláří.parkování v suterénech objektů.


Komise souhlasí
1. s umístěním stavby „Administrativní budova s prodejnou“ na pozemcích č.parc.1126,                                     


    1127, 1132/2 k.ú. Košíře dle dokumentace 02/2005      
2. výjimečně přípustným funkčním využitím území OV pro umístění staveb pro administrativu
3. Komise upozorňuje, že umístěním stavby nesmí dojít k omezení využití sousedních pozemků,
    které jsou ve vlastnictví MČ Prahy 5


 


                                                                                              


4.) Podnět na změnu ÚPn na částech pozemků  č.parc. 1785/21 a 1785/22 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ZN na OC

Městská část Praha 5 ve svém usnesením ZMČ ze dne 17.10. 2002 doporučila podnět na změnu na č.parc. 1785/22 k.ú. Hlubočepy.


                                                                                                   


Komise doporučila  podnět na změnu ÚPn  na částech pozemků č.parc. 1785/21 a 22 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ZN na OC


                                                                                                   


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě