Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 30.3.2006

1..) Dokumentace k územnímu řízení stavby „ Obnova a dostavba Barrandovských teras“
     na pozemcích č.parc. 618,620,621/1, 621/2(část), 624, 204/5 k.ú. Hlubočepy“
 
   S návrhem stavby seznámil komisi zmocněnec společnosti Barrandovské terasy a.s. – ing.
   Hrdlička.  Nový způsob využití hotelového komplexu, kterou tvoří dostavba 2 hotelových
   objektů, by měl navazovat na původní koncept a zcela zachovat
   architektonickou hodnotu  původní stavby vyhlídkové restaurace, vzniklé v letech 1929 –
   1930.   Komise souhlasí s umístěním stavby „ Obnova a dostavba Barrandovských teras“ pozemcích
   č.parc. 618,620,621/1, 621/2(část), 624, 204/5 k.ú. Hlubočepy  dle dat.11/2005. Před žádostí
   o stavební povolení stavby požaduje komise předložit návrh podrobnějšího  řešení  (včetně
   barevného řešení) fasád  celého komplexu Barrandovské  terasy,