Zápis ze 17. zasedání Mediální komise RMČ dne 23.9. 2011

29/09/2011

Zápis ze 17. zasedání Mediální komise RMČ 23. 9. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap, Bc Lukáš Herold, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek

Omluveni: Aleš Martínek, Michal Šesták

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Komise je v počtu šesti členů s právem hlasovacím usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu z 16. zasedání MK  

Mediální komise schvaluje zápis z 16. zasedání MK                                                                                       6/0/0

 

3. Schválení programu 17. zasedání MK

– s úpravou: Bod 5. Pětka pro vás – říjnové číslo                                                                                                             6/0/0

 

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání MK

 

– návrh (představa) OVV ohledně budoucnosti serveru www.ipetka.cz

– Mgr. L. Sefzig v písemné podobě předal a ústně komentoval současný stav a potenciál do budoucna.

– Závěr diskuse: Mediální komise ukládá Bc. Miloslavu Mrštíkovi projednat se starostou MČ možnosti správy serveru www.ipetka.cz (návrhy: a) Infocentrum b) OVV c) externí poskytovatel – výběrové řízení)                                                                                                     6/0/0    

– předání hesel ke správě serveru www.ipetka.cz (OVV, J. Knap)

– předáno

 

– problematika výzkumu veřejného mínění

                – Ing. Kopáček objasnil poslední nejasnosti

 

5. Pětka pro vás – říjnové číslo

Bc. Sefzig předložil a okomentoval plán čísla. Proběhla diskuse k jednotlivým příspěvkům.

 

– Na titulní straně – herečka Petra Hřebíčková (130. výročí Švandova divadla)

– Diskuse k anketě.

 

Anketa: Zajímáte se o činnost neziskových organizací?

 

  • Ano, aktivně pracuji v neziskové oblasti
  • Ano, navštívil jsem Týden nevládních neziskových organizací v Praze 5
  • Ano, považuji práci neziskového sektoru je společensky přínosnou
  • Nezajímám se o tuto problematiku
  • Nepodporuji fungování neziskových organizací

 

Mediální komise bere ne vědomí plán časopisu Pětka pro vás 10/2011                                                6/0/0

 

 6. TVP 5 plán reportáží a rozvoj portálu

– Předložen plán reportáží

– Představen návrh anoncovat reportáže TVP5 na www.praha5.cz. Iniciativu MK podporuje. Aktivita bude vyhodnocena na některém z příštích zasedání.

 

7. Různé

– Ing. Velek: navrhuje „kulatý stůl“ o webech Prahy 5

– Bc. Herold a Bc. Mrštík navrhují soustředění se v již existujícím formátu tj. v rámci MK. Postupně navrhovat a realizovat zpřehlednění a zkvalitnění webové prezentace P5

www.portheimka.cz

– J. Knap a K. Novotný upozorňují na neaktuálnost a v podstatě nefunkčnost stránek propagující galerii Portheimka.

 

Zápis: T. Fulajtárová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě