Zápis z privatizační komise ze dne 3.11.2003

18/11/2003


 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.14


Dne: 03.11.2003 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák p.Altner p.Brabec, p.Plichta, p.Bartoš, Ing.Jáchym, Ing.Pražák, Ing.Fiala,


Omluven: Bc.Stecher


   1. Schválení zápisu z KOP konané dne 6.10..2003

 


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 6/0/0


   1. Revokace záměru prodeje domu schváleného ZMČ v roce 1998 z důvodu přecenění

Pod Barvířkou 14/2259 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ Praha 5 souhlasit s přeceněním domu dle usnesení ZMČ č. Z 17/12/2001 schválit prodej domu za cenu 1.225.721,-Kč, se slevou 30%, bez splátek


Hlasování: 6/0/0


 


   1. Přehled nebytových prostor v domech privatizovaných dle zák. 72/1994 Sb.

Nebytové prostory k prodeji – ponechání


 


1.      KOP doporučuje k prodeji NP v domech privatizovaných dle zák. 72/1994 Sb. dle schváleného seznamu


2.      KOP doporučuje RMČ zajistit doprodej formou veřejné zakázky dle § 49a, zák. č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Hlasování: bod 1)  6/0/0


                   bod 2)  6/0/0


   1. Návrh k podání Výzvy dle § 49a zák. č. 199/1994 Sb. na prodej podílů – nebytových prostor v domech privatizovaných  dle zák. 72/1994 Sb.

Holečkova 22/1043 k.ú. Smíchov


 


    KOP doporučuje RMČ schválit podmínky výzvy a realizaci výzvy dle !§ 49a zák.                 199/1994 Sb. k podání nabídky na komplexní realizaci převodu NP


Hlasování: 6/0/0


   1. Různé

Kontrolní komise žádá o doporučení k možnosti prodeje bytu v rámci privatizace p. Dietlovi . Mrázovka č.p. 1173


KOP nemůže zasahovat do rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 5.


Zastupitelstvo MČ Praha 5 v červnu 2003 schválilo prodej opráv. nájemcům, kteří založili právnickou firmu.


KOP vzala na vědomí   6/0/0


 


 


Jednání komise ukončeno: 17.30hod.


Zapsal:  Lucie Laštůvková


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě