Zápis z privatizační komise ze dne 18.8.2003

28/08/2003

Zápis z privatizační komise ze dne 18.8.2003


 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.11


Dne: 18.8.2003 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Ing.Pražák, p.Altner, p.Brabec, p.Plichta


Omluven: Ing.Jáchym, Ing.Fiala, Bc.Stecher, p.Bartoš


   1. Schválení zápisu z KOP konané dne 16.6.2003

 


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 4/0/0


   1. Privatizace bytového domu dle zák.72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP- doplnění materiálu č.2 z KOP konané dne 16.6.2003

K Dalejím  2/89 k.ú. Hlubočepy


 


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ jeho odsouhlasení


Hlasování: 4/0/0


   1. Záměr privatizace-prodeje domu dle Zásad …

Na Zlíchově č.p.242,1124,229,222 k.ú. Hlubočepy


 


KOP doporučuje RMČ revokovat záměr na prodej jednotlivých domů a souhlasit se záměrem společného  prodeje všech 4 domů dle Zásad…..


Hlasování: 3/0/1


 


   1. Žádost o privatizaci byt. domu 1 nájemcem s více než 10% bytové plochy v domě

Cetyňská  5/660 k.ú. Košíře


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem domu Ing.Egererové za cenu 2.632.600,-Kč Hlasování: 4/0/0


   1. Záměr prodeje nebytové jednotky č.2172/102 v domě privatizovaném dle zák.72/1994

Holečkova 28/2172 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ schválit záměr prodeje NP  oprávněnému nájemci p.Kočímu za cenu 144.823,-Kč


Hlasování: 4/0/0


 


 


 


 


 


 


 


   1. Záměr prodeje nebytové jednotky 96/102 (atelier) v domě privatizovaném dle zák.72/1994 oprávněnému nájemci ak,mal.Kolínové

Zborovská 96/62 k.ú. Malá Strana


 


KOP doporučuje RMČ schválit záměr prodeje NP ateliéruu oprávněnému nájemci ak.mal.Kolínové za cenu 214.190,-Kč


Hlasování: 4/0/0


   1. Záměr prodeje nebytové jednotky.96/101 (atelier) v domě privatizovaném dle zák.72/1994 oprávněnému nájemci ak,arch.Horákovi

Zborovská 96/62 k.ú. Malá Strana


 


KOP doporučuje RMČ schválit záměr prodeje NP ateliéru oprávněnému nájemci ak.arch.Horákovi za cenu 359.720,-Kč


Hlasování: 4/0/0


 


   1. Přehled domů  určených k PRIV jako „C“ kde nebyl projeven zájem o odkoupení

 


KOP doporučuje RMČ vyřadit tyto domy ze seznamu domů určených k PRIV  a realizovat jejich prodej dle Statutu…


 Hlasování: 4/0/0


 


Různé:


a)      Termíny zasedání KOP II.pololetí 2003


 


KOP


8.9.


3.11.


22.9.


1.12.


6.10.


15.12


20.10.


 


 


b)      Prodej bytových jednotek dle zák.72/1994 Sb.po termínech


 


KOP vzala na vědomí, že žádosti oprávněných nájemců bytů na dodatečný prodej jejich bytu po lhůtách dle zák-72/1994 Sb. bude uskutečněn dle Statutu …, s tím, že tyto žádosti budou posuzovány a schvalovány jednotlivě.


 


Jednání komise ukončeno: 17.15 hod.


Zapsal: Pavel Plichta


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne:


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě