Zápis z privatizační komise ze dne 16.6.2003

28/08/2003

Zápis z privatizační komise ze dne 16.6.2003


 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.10


Dne: 16.06.2003 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, p.Altner, p.Brabec, Ing.Jáchym, p.Plichta, Ing.Pražák, Ing.Fiala, Bc.Stecher


Nepřítomni: p.Bartoš, Ing.Horák


 


1.      Schválení zápisu z minulé privatizační komise ze dne 02.06.2003


 


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 5/0/0


 


2.      Privatizace bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP


K Dalejím 2/89, k.ú. Hlubočepy


 


Materiál odložen  


 


3.      Privatizace bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP


Nad Koulkou 7/2047, k.ú. Smíchov


 


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ jeho odsouhlasení


Hlasování:  5/0/0


 


4.      Žádost o odkoupení bytové jednotky byt č. 5 – manželé Kočovi


Pražského 35/632, k.ú. Hlubočepy


 


KOP doporučuje zatím nerealizovat prodeje u bytů, u nichž uběhla 18-ti měsíční lhůta a to do doby než MČ Praha 5 zpracuje pravidla pro realizaci prodeje těchto bytů


Hlasování:  4/0/1


 


 


Různé:


Diskuse  o bytech, u nichž dochází v průběhu privatizace k výměně bytů a bytů, u kterých nebyl projeven zájem v zákonné lhůtě. Jak realizovat prodej těchto bytů a pokusit se stanovit pravidla pro prodej výše uvedených bytů. Členové komise stanovili termín pro přípravu podkladů pro problematiku těchto bytů a to na 8.9.2003.


 


 


Další jednání komise bude 30.6.2003 od 16,00 hod.


 


 


Jednání komise ukončeno: 17,00 hod.


Zapsal: Lucie Laštůvková


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne: 16.06.2003

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě