Zápis z mimořádného zasedá kulturní komise ze dne 16.9.2004

Zápis z mimořádné kulturní komise dne 16. 8. 2004 v 11:00 hodin


 


 


Přítomni :   J. Matoušková, Mgr. L`. Riedlbauchová, Ak. mal. L. Kaprasová


 


 


V rámci dnů Evropské unie konané v Maďarsku organizuje Městská část Budapešť XI. Mezinárodní  výstavu malby  z pěti zemí Evropy. Výstava se má konat v říjnu 2004, přesný datum a podmínky pro konání této mezinárodní výstavy bude upřesněn. Na výše uvedenou výstavu doporučují přítomní členové kulturní komise malíře Jiřího Vovsa, žijícího v Městské části Praha 5.


 


 


 


 


Mgr. L`. Riedlbauchová


 


 


Ak. mal. L. Kaprasová


 


 


J. Matoušková