Zápis z Komise privatizace ze dne 3.3.2003

28/03/2003

 

 

Městská část Praha 5

 Úřad městské
části                 

 Odbor SPRÁVY
MAJETKU
                                           

 

Zápis z  jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.03

Dne:
3.3.2003 od 16.00 hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel
se

 

Přítomni: Ing.Horák, Ing.Pražák
p.Bartoš, p.Brabec, p.Plichta

Omluveni: Ing.Morávková, Bc.Stecher,
Ing.Jáchym,

Neomluven: p.Procházka Ing.Fiala

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 17.02.2003

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
3/0/1

 

2.     
Žádost pí Křížová o
privatizaci bytového domu

Cetyňská  8/261 k.ú. Košíře

 

KOP
doporučuje RMČ  k odsouhlasení  realizaci prodeje bytového domu dle Statutu, oprávněné nájemkyni bytu
 paní Křížové, a to za cenu ZP tj. 1.825.350,-Kč, beze slev a splátek

Hlasování:
2/0/1

 

3.      Záměr
prodeje půdního bytu- manžele Ditmarovi

Na Skalce 11/909 k.ú.Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ souhlasit se
záměrem prodeje půdního bytu dle Statutu za cenu 2.184.084,-Kč stavebníkovi
půdní vestavby manželům Ditmarovím

Hlasování: 3/0/0

 

4.      Záměr
prodeje půdního bytu- pan Halen

Pechlátova 16/2503 k.ú.Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ souhlasit se
záměrem prodeje půdního bytu dle Statutu za cenu 2.811.549,-Kč stavebníkovi
půdní vestavby panu Halenovi

 

Hlasování: 3/0/0

 

 

Jednání
komise ukončeno: 17.00 hod.

Zapsal:
Lucie Laštůvková

Zápis
ověřil: Ing. Angela Morávková předsedkyně KOP

Dne:

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě