Zápis z jednání Privatizační komise MČ Praha 5 č.09/2004

30/06/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.09/2004


Dne: 28.6..2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:   Ing. Morávková,   p. Bartoš , Ing. Fiala, p. Altner,  Ing.Pražák, p. Brabec,


                   p. Plichta


Omluveni: Ing. Horák, Bc.David Stecher,  Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 28.6.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


2.         Termíny jednání KOP ve 2.pololetí


            Schváleno bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


3.         Žádost o doplnění jména kupujících – pí. Daniela Hromádková, Pražského 631/33, b.j. 631/04, k.ú. Hlubočepy


 


1.      KOP doporučuje RMČ souhlasit s revokací usnesení RMČ č. 25/694/2004 – doplnění jména kupující b.j. 631/04 o pí. Danielu Hromádkovou ml. za předpokladu, že bude rozšířena nájemní smlouva.


2.      Komise souhlasí s odkladem podpisu kupní smlouvy po schválení revokace ZMČ v měsíci září 04


Hlasování: 4/0/0


 


4.                  Žádost o odkoupení bytu 1533/03 p. Miloslav Janda, U Perníkářky 1533/5, k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem b.j. 1533/03, U Perníkářky č.o. 5, k.ú. Smíchov  panu Miloslavu Jandovi ml. po lhůtě za cenu dle znaleckého posudku za zvýšenou cenu o 25% z kupní ceny bytu , tj  443.288,- Kč.


Hlasování: 4/0/0


 


5.                  Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – p. Kožušník Bohumil, Pražského 636, k.ú. Hlubočepy, b.j. 636/11


 


KOP souhlasí s odkladem podpisu kupní smlouvy na b.j. 636/11 do 31.8.2004.


            Hlasování: 4/0/0


 


6.                  Záměr prodeje nebytových prostor dle „Pravidel…“


 


KOP  doporučuje:


– nabídnout k prodeji nájemcům  čtyři ateliéry za administrativní cenu


  prodat čtyři volné nebytové prostory (prodejny, sklad) za tržní cenu.


Příloha: seznam nebytových prostor vybraných k prodeji.


Hlasování 5/0/0


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7.                  Žádost o snížení kupní ceny bytu – p. Bílek, Dreyerova 627, 628, k.ú. Hlubočepy, b.j. 628/04


  


            KOP doporučuje revokaci usn. ZMČ Praha 5 Z 15/15/2004 ze dne 20.5.2004 a prodej bez navýšení  za cenu dle ZN, tj. 150.000,- Kč.


            Hlasování : 4/0/1


 


8.                  Žádost o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy , p. Oldřich Carván ml., Krškova 781, k.ú. Hlubočepy, b.j. 781/03


 


           KOP souhlasí s odkladem podpisu kupní smlouvy na b.j. 781/03 do schválení právního úkonu soudem.


            Hlasování: 5/0/0


 


9.                  Žádosti o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy:


 


Č.p. 628, Dreyerova, k.ú. Hlubočepy, b.j. 628/04 – manželé Bílkovi – z důvodu vyřizování úvěru


 


Č.p.  680, Machatého, k.ú. Hlubočepy, b.j. 680/02 – manželé Nitrovi – z důvodu vyřizování hypotéčního úvěru


 


Č.p.  611, Pražského, k.ú. Hlubočepy, b.j. 611/15 – pí. Hana Tifová – z důvodu vyřizování úvěru


 


KOP souhlasí s odkladem podpisu kupní smlouvy všem výše uvedeným žadatelům do 30.9.2004.


        


 


 


 


Jednání komise ukončeno: 17,00 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne: 29.6.2004


 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě