Zápis z jednání privatizační komise MČ Praha 5 č. 06/04

19/05/2004

 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.06/2004


Dne: 3.5..2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


 


 


Přítomni:  Ing.Horák, p. Bartoš p.Brabec, Ing. Jáchym, p.Plichta,


 


 Omluveni:     Ing. Morávková, Bc.D. Stecher, Ing. Fiala, p. Altner, Ing. Pražák


 


 


 


Jednání komise bylo zrušeno z důvodu nepřítomnosti většiny jejich členů , čímž komise nebyla schopná se usnášet.


Jednotlivé body programu budou přesuny k projednání na příští jednání komise dne 17.5.2004.


 


             


 


 


Jednání komise ukončeno: 16,30 hod


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: p. Jaroslav Bartoš


Dne: 5.5.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě