Zápis z jednání privatizační komise MČ Praha 5 č. 05/04

03/05/2004

 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.05/2004


Dne: 19.4.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing. Morávková,  Ing.Horák, p. Bartoš, p. Altner p.Brabec, p.Plichta, Ing. Jáchym, Ing.Pražák, Ing.Fiala, Bc.Stecher


   1. Schválení zápisu z KOP konané dne 5.4.2004

            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 6/0/0


 


2.      Prohlášení vlastníka


U Perníkářky 3/1534 k.ú. Smíchov s poz. Parc.č. 3882 a 3883


 


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka včetně určení cen a velikosti podílu na domě. Dům č.p. 1354 u Perníkářky 3 je nabízen k prodeji včetně zastavěného pozemku parc.č. 3882 a souvisejícího pozemku parc.č. 3883.


Hlasování: 7/0/0


 


3.      Žádost o udělení dodatečné slevy z kupní ceny


K Vodojemu 10/211 k.ú. Smíchov


 


KOP nedoporučuje udělení dodatečné slevy z kupní ceny.


Hlasování: 6/0/1


   1. Návrh pravidel pro prodej nebytových prostor

 


Bod vypuštěn z jednání


   1.  Návrh Pravidel pro doprodej bytových domů

 


 Bod vypuštěn z jednání


   1. Žádost na ponechání původní ceny na odkoupení b.j.- pí. Vajrychová

Dreyerova 7/628, k.ú. Hlubočepy 


 


KOP doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky pí. Vejrechové dle původní nabídky, tj. za cenu 299.440,- Kč .


Hlasování : 7/0/0


   1. Žádost o slevu z ceny privatizované b.j. – pí. Hromádková

 


KOP konstatuje, že stav stoupaček byl oceněn znaleckým posudkem a je projeven v kupní ceně bytové jednotky. Navrhuje RMČ souhlasit s prodejem b.j. vč. Podílu na společných částech domu a pozemku v souladu s metodickým pokynem (kupní cena b.j. navýšena o 25%) , tedy za celkovou kupní cenu 539.984,- Kč.              


 


 


Jednání komise ukončeno: 17.00hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne: 29.04.2004

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě