Zápis z jednání privatizační komise MČ Praha 5 č. 01/04

06/02/2004

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


PRIVATIZAČNÍ KOMISE MČ PRAHA 5 č. 01/04


Dne: 26.1.2004 od 16.00 hodin


Hlasování: p r o / p r o t i / z d r ž e l  s e


  


Přítomni: Ing. Morávková, p. Bartoš, Ing. Pražák, Ing. Fiala, Bc. Stecher, p. Altner,               p. Brabec, Ing. Jáchym


Omluveni: Ing. Horák, p. Plichta


  


1. Schválení zápisu z KOP konané dne 15.12.2003


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 6/0/0


 


2. Záměr prodeje půdního bytu b.j. 395/07 – Ing. arch. Sedlák


Malátova 13/395 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje  RMČ souhlasit:


1. s realizací prodeje b.j. vč. přísl. a zast. pozemku za cenu 3.011.441,-Kč


2. souhlasit s dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem Ing. arch. Matyášem Sedlákem


Hlasování:             bod 1   6/0/0


                               bod 2   6/0/0


 


3. Vyřazení domu z privatizace


Na Popelce 4/2399 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje  RMČ souhlasit:


1. s vyřazením domu z privatizace


2. s prodejem domu dle Statutu


Hlasování:              bod 1 a 2 společně   5/0/1


 


4. Vyřazení domu z privatizace


Štěpánkova 50/986 k.ú. Košíře


 


KOP doporučuje  RMČ souhlasit:


1. s vyřazením domu z privatizace


2. s prodejem domu dle Statutu


Hlasování:             bod 1 a 2 společně   5/0/1  


                       


5. Žádost nájemníků o privatizaci domu


Janáčkovo nábřeží 31/729 k.ú. Smíchov


 


KOP nedoporučuje RMČ:


dům privatizovat dle schválených Zásad pro privatizaci domů uvedených v seznamu


Hlasování:  5/0/1


            


6. Různé


Komise navrhuje společnou schůzku s majetkovou komisí ohledně konečného výběru domů, které si MČ ponechá i nadále v majetku. Komise pověřila předsedkyni k jednáni s předsedou majetkové komise.


Hlasování:  6/0/0


 


Jednání komise ukončeno 16.30


Zapsala: Bělohlávková


Zápis ověřila Ing. Morávková předsedkyně KOP


dne: 6.2.2004


 


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě