Zápis z  jednání privatizační komise MČ P5 č. 04/2004

03/05/2004

Zápis z  jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.04/2004


Dne: 5.4.2004 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Ing.Pražák, p.Bartoš, Ing.Fiala, Altner, p.Brabec, p.Plichta


Omluveni:  Bc.Stecher, Ing.Jáchym


 


1.      Schválení zápisu č.03/2004 z  privatizační komise konané dne 22.3.2004


Zápis schválen


Hlasování: 6/0/0


 


2.      Doprodej bytového fondu  MČ Praha 5


Návrh Pravidla pro další postup prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5


 


·       KOP projednala návrh upraveného znění Pravidel, kterými se určí další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5. Návrh bude projednán na společném jednání KOP a KOAM


·       KOP doporučuje před schválením Pravidel….vypracovat 3 vzorové znalecké posudky na vybrané bytové domy určené k doprodeji 


Hlasování: 6/0/0


 


3.      Seznam bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 5 pro doprodej


Informace o Seznamu domů podána ved. OSM p.Brabcem, s požadavkem nezařazování domů k prodeji na  které je požadavek na dotaci


 


KOP doporučuje projednání Seznamu domů určených k dalšímu prodeji odložit do schválení Pravidel….


Hlasování: 6/0/0


 


4.      Doprodej nebytových prostor v domech privatizovaných dle zák.72/1994 Sb. ve vlastnictví MČ Praha 5


Návrh Pravidel pro postup doprodeje nebytových prostor v domech privatizovaných dle zák.72/1994 Sb. ve vlastnictví MČ Praha 5


 


KOP doporučila odložit projednání Pravidel … o 1 měsíc


Hlasování: 6/0/0


 


5.      Změna zapisovatele


 


KOP bere na vědomí změnu zapisovatele KOP z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou pí.Laštůvkové a doporučuje RMČ souhlasit s pí Maryškovou jako novou zapisovatelkou KOP


Hlasování: 6/0/0


 


Jednání komise ukončeno: 17.45 hod.


Zapsal: Pavel Plichta – OOA


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předsedkyně KOP


Dne:15.4.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě