Zápis z  jednání privatizační komise MČ P5 č. 03/2004

02/04/2004

Zápis z  jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.03


Dne: 22.3.2004 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Ing.Pražák, p.Bartoš, Ing.Fiala, Ing.Jáchym, p.Brabec, p.Plichta


Omluveni:  Bc.Stecher, Altner


 


1.      Schválení zápisu č.02 z  privatizační komise konané dne 8.3.2004


Zápis schválen


Hlasování: 5/0/0


 


2.      Záměr prodeje půdního bytu b.j. 2047/6 -Otmarová, Ostapchuk


Nad Koulkou 7/2047 k.ú. Smíchov


 

KOP doporučuje RMČ souhlasit


a)      s realizací prodeje b.j. 2047/06 velikost podílu 779/4893 vč. pozemků .parc.č. 1163+1164 k.ú. Smíchov za cenu 399.074,-Kč .


b)      Souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníky Otmarová, Ostapchuk


Hlasování: 5/0/0


 


3.      Záměr prodeje půdního bytu b.j. 395/8 – Ing.arch.Jurečková


Malátova 13/395 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit


a)      s realizací prodeje b.j. vč. přísl. a zast. pozemku za cenu 2.701.635,-Kč .


b)      2.Souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem Ing.arch. Jurečkovou


Hlasování: 5/0/0


 


4.      Žádost o snížení ceny bytu b.j.608/5 – pí.Borkovská


Pražského 21/608  k.ú. Hlubočepy


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem BJ č.608/05  za původní cenu 377.250,-Kč


Hlasování: 3/2/0


 


5.      Doprodej bytového fondu  MČ Praha 5


Pravidla pro další postup prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5


 


KOP projednala návrh znění Pravidel, kterými se určí další postup prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5


Návrh bude předložen na příštím společné jednání KOP a KOAM


 


 


 


Jednání komise ukončeno: 17.45 hod.


Zapsal: Pavel Plichta – OOA


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předsedkyně KOP


Dne:2.4.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě