Zápis z  jednání privatizační komise MČ P5 č. 02/2004

30/03/2004

Zápis z  jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.02


Dne: 8.3.2004 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Ing.Pražák, p.Bartoš, Ing.Fiala, Bc.Stecher, p.Brabec, p.Plichta


Omluveni:  Ing.Jáchym


 


1.      Schválení zápisu č.01 z  privatizační komise konané dne 26.1.2004


Zápis schválen


Hlasování: 6/0/0


 


2.      Záměr prodeje půdního bytu b.j. 2047/6 -Otmarová, Ostapchuk


Nad Koulkou 7/2047 k.ú. Smíchov


 

Materiál odložen  do příští KOP -OOA doplní o porovnání cen bytů v domě

Hlasování: 6/0/0


 


3.      Záměr prodeje půdního bytu b.j.506/14 – Mgr. Jirásek


Zborovská  14/506  k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit:


1.    s realizací záměru prodeje b.j. vč. přísl. a zast. pozemku za cenu 2.230.555,-Kč


2.    Souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem Mgr. Petrem Jiráskem


Hlasování: 5/0/1


 


4.      Doprodej bytového fondu  MČ Praha 5


Společné jednání KOP a KOAM ze dne 16.2.2004


 


KOP bere na vědomí informaci o výsledku společného jednání KOP a KOAM


Hlasování: 6/0/0


 


5.      Doprodej bytového fondu  MČ Praha 5


Podklady pro další společné jednání KOP a KOAM na doprodej bytového fondu


 


KOP doporučuje pro příští společné jednání KOP a KOAM:


 


a)   uskutečnit doprodeje bytových domů dle Statutu., a to jako celek tj. právnickým osobám složeným z oprávněných nájemců bytů


Hlasování: 6/0/0


 


b)   realizovat doprodeje bytových domů MČ Praha 5 OOA


Hlasování: 6/0/0


 


KOP ukládá OOA:


c)    předložit návrh metodického pokynu  pro doprodej bytových domů do příštího zasedání KOP


Hlasování: 6/0/0


 


 


Jednání komise ukončeno: 17.15 hod.


Zapsal: Pavel Plichta – OOA


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předsedkyně KOP


Dne:12.3.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě