Zápis z jednání KOP č. 16 dne 13.12.2004

16/12/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.16/2004


Dne: 13.12.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:  Ing. Morávková, Ing. Horák,  Ing.Pražák, p. Brabec, p. Plichta


                  


Omluveni:   Bc.David Stecher, Ing. Jáchym, p. Bartoš, Ing. Fiala, p. Altner


 


 


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 29.11.2004


            Zápis projednán bez připomínek


            Hlasování: 3/0/0


 


2.      Č.p. 89, K Dalejím 2  k.ú. Hlubočepy –  žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – Sopek Marcel, b.j. 89/09


Stanovisko KOP:


 KOP projednala žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy, stanovila poslední termín 30.12.2004.


Hlasování: 3/0/0


 


3.                  Č.p. 820, Brichtova 10, k.ú. Hlubočepy – žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – Macourková Jarmila, b.j. 820/12


      Stanovisko KOP:


      KOP projednala žádost o prodloužení  termínu k podpisu kupní smlouvy, stanovila poslední termín 30.12.2004


            Hlasování: 3/0/0


 


4.         Č.p. 652, Renoirova 16, k.ú. Hlubočepy  – žádost o odkoupení bytové jednotky  Forman Vladimír, b.j. 652/2


            Stanovisko KOP:


            KOP projednala žádost a doporučila realizovat za cenu navýšenou o 10% z ceny bytu


            Hlasování: 3/0/0


 


5.         Č.p. 122, Stroupežnického 11, k.ú. Smíchov s pozemkem parc.č. 2890 – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí záměr prodeje  a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen bytových jednotek včetně zastavěného pozemku  dle ZP 3452/75/04  ze dne 27.4.2004


Hlasování 3/0/0


 


6.                  Č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov se zastav. pozemkem parc.č. 372 – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí záměr prodeje  a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen bytových jednotek včetně zastavěného pozemku dle ZP 3450/73/04 ze dne 25.4.2004


           Hlasování: 3/0/0


 


 


 


                          


7.             Nebytové prostory – revokace materiálů poř.č. 12 – Renoirova č.p. 654 a poř.č.  26-  Renoirova 653


Stanovisko KOP:


1.      KOP bere na  vědomí revokaci podkladů k nebytovým prostorům poř.č. 12 a poř.č. 26


2.      souhlasí s doporučenou cenou Renoirova 654/20: 306.000,- Kč


3.      souhlasí s doporučenou cenou Renoirova 653/18: 313.000,- Kč


Hlasování: 3/0/0


 


8.                  Stanovení ceny nebytových prostor, materiály poř.č. 44 – 49 (Příloha č. 1)


Stanovisko KOP:


KOP doporučuje RMČ stanovení cen dle jednotlivých položek v Příloze č. 1


 


 


Jednání komise ukončeno: 17,00 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Horák


Dne: 20.12.2004


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě