Zápis z jednání KOP č. 13 dne 4.10.2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.13/2004


Dne: 4.10.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:  Ing. Morávková, Ing. Horák,  p. Bartoš, Ing. Fiala,  Ing.Pražák, p.Altner, p. Plichta


Omluveni:   Bc.David Stecher, p. Brabec,  Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 20.9.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 6/0/0


 


2.         Č.p. 2135, U Dívčích hradů č.o. 16, k.ú. Smíchov – záměr prodeje


Stanovisko KOP:


KOP souhlasí se záměrem prodeje  byt. Domu č.p. 2135 U Dívčích hradů č.o. 16, k.ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů dle „Zásad postupu .. s 1 – 3 byty..“ za cenu dle ZP, tj. 4.879.120,- Kč s navýšením ceny o 10% bez splátek.


Hlasování: 4/0/2


 


3.                  Přehled neprodaných-neprivatizovaných domů – informace


      Stanovisko KOP:


      Bere na vědomí informaci OOA o stavu privatizace bytových domů jako celek


            Hlasování: 6/0/0


 


4.         Č.p. 987, J. Plachty s pozemkem parc.č. 455, k.ú. Smíchov


            Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a cen stanovených dle ZP č. 2494/2004 ze dne 6.1.2004


            Stanovisko KOP:


            Bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení bytových jednotek a cen stanovených dle znaleckého posudku 2494/2004 ze dne 6.1.2004


            Hlasování: 6/0/0


 


5.         Č.p. 439, Na Celné 9 s pozemkem parc.č. 386/1, k.ú. Smíchov                


            Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a cen dle ZP 3370/241/03


            Stanovisko KOP:


Bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen dle ZP 3370/241/03 ze dne 25.1.2004.


Hlasování: 6/0/0


 


6.         Č.p. 683, Machatého, k.ú. Hlubočepy , b.j. 683/09


            pí. Nýdrlová Marce.a – žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy


            Stanovisko KOP:


            KOP doporučuje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy do 31.10.2004 – poslední termín.


            Hlasování: 6/0/0


 


7.                  Č.p. 588, ul. Elišky Peškové, k.ú. Smíchov se zastav pozemkem parc.č. 200 a zahradou parc.č. 201


Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a stanovených cen dle ZP 3371/242/03 ze dne 24.1.2004 a cen souvisejícího pozemku dle ZP 3388/11/04 ze dne 24.1.2004


Stanovisko KOP:


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ odsouhlasení vymezení jednotek a stanovených cen dle ZP 3371/242/03 ze dne 24.1.2004 a cen souvisejícího pozemku dle ZP 3388/11/04 ze dne 24.1.2004


Hlasování : 6/0/0


 


8.         Č.p. 611, Pražského, k.ú. Hlubočepy, b.j. 611/15 


      Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy, pí. Tifová Hana


      Stanovisko KOP:


 KOP doporučuje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy do 31.10.2004 – poslední termín


Hlasování: 5/0/1


 


8.                  Seznam nebytových prostor k doporučení prodejních cen


Stanovisko KOP:


      KOP projednala předložené materiály dle přílohy č. 1 a doporučila RMČ prodejní ceny,


      Doporučila odboru OOA kontrolu kolaudovaného stavu


 


Jednání komise ukončeno: 17,30 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Morávková 


 


Dne: 13.10.2004