Zápis z jednání KOP č. 12 dne 20.9.2004

25/09/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.12/2004


Dne: 20.9.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:  Ing. Morávková, Ing. Horák,  p. Bartoš, Ing. Fiala,  Ing.Pražák, p. Brabec, p. Plichta


 


Omluveni:   Bc.David Stecher, p. Altner,  Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 6.9.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


2.         Č.p. 1041, Duškova 20 s pozemkem parc.č. 2798, k.ú. Smíchov –


žádost o akceptaci pozdější platby kupní ceny domu


Stanovisko KOP:


1.  Bere na vědomí a doporučuje akceptovat pozdější úhradu kupní ceny dnem 14.9.2004 v plné výši


2.      KOP ukládá  OOA zpracovat do RMČ  informaci o průběhu privatizace bytového domu Duškova 1041


Hlasování: 4/0/0


 


3.            Prohlášení vlastníka- č.p. 1014, Jindřicha Plachty 23, s pozemkem parc.č. 453, k.ú. Smíchov –  z důvodu stanovení výše spoluvlastnických podílů, stanovení ceny bytů, společných prostor a podílů na pozemku


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka včetně určení cen a velikosti podílů na domě a podílů na zastavěném pozemku parc.č. 453 a doporučuje RMČ jeho odsouhlasení.


            Hlasování: 4/0/0


 


4.        – 15. Prodej nebytových jednotek


KOP doporučuje členům komise prostudovat tyto materiály s tím, že na příští KOP bude pokračovat jednání o stanovení   prodejních cen.


 


16.              Přehled stavu privatizace


            KOP vzala na vědomí  stav privatizace k 15.9.2004


 


 


Jednání komise ukončeno: 17,45 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Morávková 


 


Dne: 30.9.2004


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě