Zápis z jednání KOP č. 10 dne 16.8.2004

18/08/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.10/2004


Dne: 16.8..2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:   Ing. Morávková,  Ing. Horák,  Ing. Fiala, p. Altner,  Ing.Pražák,  p. Plichta


 


Omluveni: Bc.David Stecher, p. Bartoš, p. Brabec,  Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 28.6.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


2.         Dohoda o narovnání – Margareta Hvížďová, b.j. 1214/14


            KOP doporučuje RMČ souhlasit


1.      s realizací prodeje za 2.305.377


2.      souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem Margaretou Hvížďovou


            Hlasování: 4/0/0


 


3.                  Žádost o prodej b.j. 635/04 – oprávněný nájemce pí. Křivánková Anděla – po termínu


KOP


1.      souhlasí s prodejem za cenu zvýšenou o 25% z ceny bytu a doporučuje RMČ doplnění usnesení č.4/223/2002 ze dne 5.2.2002.


2.      stanovuje termín pro podpis kupní smlouvy a úhrady ceny bytu do 31.12.2004.


            Hlasování: 5/0/0


 


4.                  Žádost o prodej b.j. 820/12 – oprávnění nájemci manželé Macourkovi – po lhůtě


KOP


1.      souhlasí s prodejem za cenu zvýšenou o 25%  z ceny bytu a doporučuje RMČ doplnění usnesení č. 23/1382/2002 ze dne 1.10.2002


2.      stanovuje termín pro podpis kupní smlouvy a úhrady ceny bytu do 31.12.2004


Hlasování: 5/0/0


 


5.                  Vyplacení 10% slevy oprávněným nájemcům bytového domu U Okrouhlíku č.p. 1535


KOP souhlasí s výplatou 10% slevy nájemcům bytového domu č.p. 1535 dle usnesení ZMČ č. Z 9/16/2003 kromě nového nájemce b.j. 1535/01 pana Jiřího Mareše.


Hlasování : 5/0/0


 


6.         Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – b.j. 782/01 – oprávnění nájemci manželé Nemčekovi.


 


KOP souhlasí s prodloužením termínu k podpisu kupní smlouvy do 31.8.2004.


Hlasování 5/0/0


 


7.         Žádost o prodej b.j. 609/01 – oprávněný nájemce pan Radan Prokůpek- Vavák –  po lhůtě


            KOP


1.      souhlasí s prodejem za cenu zvýšenou o 25% z ceny bytu a doporučuje RMČ revokaci usnesení č. 14/726/2002 ze dne 14.5.2002


2.      stanovuje termín  k podpisu kupní smlouvy a úhrady ceny bytu do 31.12.2004


             Hlasování: 5/0/0


 


 


 


 


 


8.                  Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy – b.j. 809/06 – oprávnění nájemci manželé Šafrovi


  


            KOP souhlasí s prodloužením termínu k podpisu kupní smlouvy do 30.8.2004


            Hlasování : 5/0/0


 


9.                  Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy b.j. 628/02 oprávnění nájemci manželé Polákovi


 


           KOP souhlasí s odkladem podpisu kupní smlouvy do 31.8.2004


            Hlasování: 5/0/0


 


10.              Žádosti o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy a případné povolení splátek části kupní ceny b.j. 608/05 – Eva Borkowská


 


KOP
    1. souhlasí s prodloužením termínu k podpisu kupní smlouvy do 31.8.2004

    2.  nesouhlasí  se splácením části kupní ceny v souladu se  „Zásadami…“

            Hlasování 5/0/0


 


Ostatní


KOP projednala a souhlasila s návrhem OOA :  10. jednáním komise dne 16.8.2004 ukončit projednávání případů  žádostí o prodloužení termínů k podpisu kupní smlouvy u privatizace bytů po lhůtě. Zároveň uložila  OOA požádat realitní kanceláře o zpracování seznamů neprivatizovaných bytů k dalšímu projednávání.


 


Jednání komise ukončeno: 16,45 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne: 17.8.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě