Zápis z jednání komise pro privatizaci ze dne 8.9.2003

08/09/2003


 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.12


Dne: 8.9.2003 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Ing.Pražák, , p.Brabec, p.Plichta, Ing.Jáchym, Bc.Stecher, p.Bartoš


Omluven: Ing.Fiala, p.Altner


   1. Schválení zápisu z KOP konané dne 18.8.2003

 


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 4/0/0


   1. Privatizace bytového domu dle zák.72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

U Okrouhlíku  5/1532 k.ú. Smíchov


 


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ jeho odsouhlasení


Hlasování: 4/0/0


   1. Záměr prodeje půdního bytu b.j. 574/18 – arch. D.Chisholm, Michaela Chisholmová

Petřínská 10/574, k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit:


1.      s realizací prodeje domu a zast. pozemku za cenu 4.534.449,–Kč a přilehlého pozemku za cenu 149.497,–Kč, celkem 4.683.946,–Kč


2.      s Dohodou o narovnání mezi MČ a manžely arch. Davida Chisholma a Michaely Chisholmové


Hlasování: 4/0/0


 


   1. Záměr privatizace – prodeje domu dle Zásad…

Fr. Kocourka 10/96, k.ú. Smíchov


 


Odloženo


Hlasování:


   1. Vyřazení bytového domu z privatizace

U Plátenice 4/2163 k.ú. Smíchov


 


KOP doporučuje RMČ vyřadit dům U Plátenice 4/2163, k.ú. Smíchov ze seznamu domů určených k priv. Dle Zásad… jako celek


Hlasování: 4/0/1


 


 


 


 


 


 


 


 


     Různé:


     Ing. Morávková předložila seznam nebytových prostor, které by měli být nabídnuty k prodeji. Jedná se o nebytové prostory, jak v privatizovaných domech, tak v domech, které zůstávají v majetku MČ Praha 5.


Seznam nebytových prostor bude poskytnut všem členům privatizační komise na CD nebo disketě k dalšímu zpracování.


 


Jednání komise ukončeno: 16.45 hod.


Zapsal: Lucie Laštůvková


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne:


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě