Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 31.3.2003

14/04/2003

 

 

 Městská část
Praha 5

   Úřad
městské části                               

 Odbor
obchodních aktivit
                                    

 

Zápis z jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.05

Dne: 31.3.2003 od 16.00
hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel se

 

Přítomni:
Ing.Morávková, Ing.Horák, Bc.Stecher, Ing.Pražák, Ing.Fiala, p.Bartoš,
p.Altner, p.Brabec, p.Plichta, Ing.Jáchym

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 17.03.2003

 

Zápis schválen bez
připomínek

Hlasování: 6/0/1

 

2.     
Záměr prodeje půdního bytu- Petra Ledvinková

Pod tratí 5/1914 
k.ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí záměr prodeje půdního bytu dle
Statutu za cenu 2.032.487,-Kč stavebníkovi půdní vestavby Mgr.Petře Ledvinkové

Hlasování: 7/0/0

 

3.     
Záměr prodeje půdního bytu- Jana Ledvinková

Pod tratí 5/1914 
k.ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí záměr prodeje půdního bytu dle
Statutu za cenu 2.088.275,-Kč stavebníkovi půdní vestavby Mgr.Janě Ledvinkové

Hlasování: 6/0/1

 

4.     
Záměr prodeje půdního bytu- p.Štolba

U Nikolajky 37/1298 k..ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí záměr prodeje půdního bytu dle
Statutu za cenu 3.428.060,-Kč stavebníkovi půdní vestavby panu Štolbovi

Hlasování: 6/0/1

 

5.     
Záměr prodeje půdního bytu- p.Cibula

Mělnická 11/581 k..ú. Malá Strana

 

KOP vzala na vědomí záměr prodeje půdního bytu dle
Statutu za cenu 2.900.000,-Kč stavebníkovi půdní vestavby panu Cibulovi

Hlasování: 6/0/1

 

6.     
Různé

Diskuse k prodeji bytových domů, kde oprávnění
nájemníci dosud neprojevili zájem o prodej-privatizaci.

 

OOA předloží na KOP , která se uskuteční dne
14.4.2003 přehled domů schválených k privatizaci jako ?C?, kde nájemníci dosud
neprojevili zájem nebo odmítli nabídku na privatizaci.

 

Další komise bude 14.4.2003 od 16,00hod.

 

Jednání komise ukončeno:
17.00 hod.

Zapsal: Lucie Laštůvková

Zápis ověřil: Ing. Angela
Morávková předseda KOP

Dne: 31.3.2003

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě