Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 19.5.2003

11/06/2003

 

 

 Městská část
Praha 5

   Úřad
městské části                               

 Odbor
obchodních aktivit
                                              

 

Zápis z jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.08

Dne: 19.05.2003 od 16.00
hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel se

 

Přítomni: Ing.Morávková, p.Bartoš, Ing.Horák, p.Altner,
p.Brabec, Ing.Jáchym, p.Plichta

Nepřítomni: Ing.Pražák, Ing.Fiala, Bc.Stecher

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 05.05.2003

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
4/0/0

 

2.     
Záměr prodeje půdního bytu ? Ing. Hocková

Na Bělidle 13/998,
k.ú. Smíchov

 

KOP
doporučuje Radě MČ Praha 5souhlasit s realizací prodeje půdního bytu za
cenu 2.972.225,–Kč a souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5 a
Ing. arch. Dianou Hockovou

Hlasování: 4/0/0

 

3.      Privatizace
bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

Na Zatlance
7/1362, k.ú. Smíchov

 

KOP bere na vědomí prohlášení
vlastníka a doporučuje Radě MČ Praha 5 jeho odsouhlasení

Hlasování:  4/0/0

 

4.      Záměr
prodeje bytového domu – revokace

Na Popelce 4/2399,
k.ú. Smíchov

 

Materiál odložen

 

 

 

 

Další jednání komise bude 02.06.2003
od 16,00 hod.

 

 

 

Jednání
komise ukončeno: 16,45 hod.

Zapsal:
Lucie Laštůvková

Zápis
ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP

Dne:
19.05.2003

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě