Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 17.3.2003

24/03/2003

 

Městská část Praha 5

 Úřad městské
části                 

 Odbor
obchodních aktivit
                                    

 

Zápis z  jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.04

Dne:
17.3.2003 od 16.00 hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel
se

 

Přítomni: Ing.Morávková,
p.Bartoš, Ing.Fiala, Bc.Stecher, p.Brabec, p.Plichta, Ing.Horák, Ing.Pražák

Omluven:  Ing.Jáchym

Neomluven: p.Procházka

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
5/0/0

 

2.      Žádost
pí Kopicové na uzavření Smlouvy o smlouvě bud. na koupi NP a účasti na PRIV
domu

 Holečkova 49/789, k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi nebytového
prostoru

                  Hlasování: 5/0/0

 

3.   Záměr
prodeje půdního bytu ? p. Foglar

Plzeňská 167/452,
k.ú. Košíře

 

KOP doporučuje RMČ  souhlasit s realizací prodeje půdního
bytu za cenu 816.900,–Kč a souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ Praha
5 a p. Jaroslavem Foglarem

Hlasování:
4/0/1

 

4.      Záměr
prodeje půdního bytu ? pí Čechová

U Kavalírky 2/463,
k.ú. Košíře

 

KOP doporučuje RMČ
souhlasit s realizací prodeje půdního bytu za cenu 915.000,–Kč a
souhlasit s Dohodou o narování mezi MČ Praha 5 a pí Helenou Čechovou

Hlasování:  5/0/1

 

5.      Záměr
prodeje půdního bytu ? p. Másílko

U Kavalírky 2/463,
k.ú. Košíře

 

KOP doporučuje RMČ
souhlasit s realizací prodeje půdního bytu za cenu 2.003.000,–Kč a
souhlasit s Dohodou o narování mezi MČ Praha 5 a Ing. Rostislavem Másílkem

Hlasování: 6/1/0

 

 

 

6.      Žádost
o koupi celého domu

Ke Koulce 8/1169,
k.ú. Smíchov

                 

      KOP potvrzuje svoje stanovisko ze dne 17.6.2002 a doporučuje RMČ
realizovat přímý prodej.

      Hlasování:  6/0/0    

 

 

 

Různé:

Diskuse a
informace o možnostech další privatizace jedním zájemcem, který má více než 10%
bytové plochy v domě.

 

Další Komise bude
31.3.2003 od 16,00 hod.

 

 

 

 

Jednání komise
ukončeno: 17.00 hod.

Zapsal: Lucie
Laštůvková

Zápis ověřil: Ing.
Angela Morávková – předsedkyně KOP

Dne: 17.3.2003

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě