Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 17.2.2003

24/03/2003

 

Městská část Praha 5

 Úřad městské
části                 

 Odbor SPRÁVY
MAJETKU
                                           

 

Zápis z  jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.02

Dne:
17.2.2003 od 16.00 hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel
se

 

Přítomni: Ing.Morávková, p.Bartoš,
Ing.Fiala, Bc.Stecher, Ing.Jáchym, p.Brabec, p.Plichta

Omluveni:  Ing.Horák, Ing.Pražák

Neomluven: p.Procházka

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
3/0/1

 

2.      Privatizace
bytového domu dle zák.72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

U Dermatinky  6/1792 k.ú. Smíchov

 

a.      
KOP bere na
vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ 
jeho odsouhlasení

b.     
KOP doporučuje
RMČ realizovat prodej pozemků parcel.č.4007 a 4008 dle Statutu za cenu ZP

Hlasování: 4/0/0

 

3.      Záměr
privatizace-prodeje domu dle Zásad ?

Karenova 1/964
k.ú.Košíře

 

KOP doporučuje RMČ
souhlasit se záměrem prodeje bytového domu Karenova 1/964  k.ú. Košíře takto:

Za cenu dle ZP se slevou
10 % tj. za kupní cenu 1.924.696,-Kč bez splátek.

Hlasování: 3/0/1

 

4.      Žádost
o snížení kupní ceny a možnost splátkování

Na Vysoké II
18/242 k.ú.Radlice

 

KOP doporučuje RMČ
realizovat prodej bytového domu se zastavěným pozemkem parc.č.579 dle Zásad a
prodej přilehlého pozemku-zahrady parcel č.580/1 dle Statutu za  cenu
2.000,-Kč t.j. za kupní cenu 1.346.000,-Kč

Hlasování: 3/1/0

 

5.      Záměr
privatizace-prodeje domu dle Zásad ?

K Vodojemu 10/211
k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ
souhlasit se záměrem prodeje bytového domu K Vodojemu 10/211  k.ú.Smíchov takto:

Za cenu dle ZP tj. za
kupní cenu  3.104.052,- Kč bez splátek

Hlasování: 3/1/0

 

 

 

6.      Různé

 

a.       KOP
vzala na vědomí informaci ved.OSM p.Brabce o možnostech řešení zpětného čerpání
u domů postižených povodní v 08/2002

b.      KOP
vzala na vědomí informaci Bc.Stechera o připomínku k jednacímu řádu komisí
MČ Praha 5 a pověřuje předsedkyni KOP k prověření nesrovnalostí
v jednacím řádu.

c.       KOP
pověřuje OOA o stanovisko ke ZP podle nichž je prováděna nabídka a po té i
realizace prodeje včetně daňového přiznání MČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání komise
ukončeno: 17.15 hod.

Zapsal: Lucie
laštůvková

Zápis ověřil: Ing.
Angela Morávková předsedkyně KOP

Dne:

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě