Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 14.4.2003

15/05/2003

 

 

 Městská část
Praha 5

   Úřad
městské části                               

 Odbor
obchodních aktivit
                                              

 

Zápis z jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.06

Dne: 14.04.2003 od 16.00
hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel se

 

Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Bc.Stecher,
Ing.Pražák, Ing.Fiala, p.Bartoš, p.Altner, p.Brabec, , Ing.Jáchym, p.Plichta

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 31.03.2003

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
6/0/0

 

2.     
Záměr privatizace ? prodeje domu dle Zásad

U Santošky 14/940, k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ Praha 5
souhlasit se záměrem prodeje bytového domu U Santošky 14/940, k.ú. Smíchov a to
za cenu dle ZP, se slevou 10%, bez splátek, tj za kupní cenu: 2.633.303,–Kč

Hlasování: 6/0/1

 

3.      Privatizace
bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

J.Plachty 17/986, k.ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí prohlášení
vlastníka a doporučuje RMČ Praha 5 odsouhlasit prohlášení vlastníka

Hlasování: 6/0/1

 

4.      Privatizace
bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

Radlická 51/187 k..ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí prohlášení
vlastníka a doporučuje RMČ Praha 5 odsouhlasit prohlášení vlastníka

Hlasování: 6/1/0

 

5.      Privatizace
bytového domu dle zák. 72/1994 prohlášení vlastníka a cena podílu dle ZP

Radlická 49/1359 k..ú. Smíchov

 

KOP vzala na vědomí prohlášení
vlastníka a doporučuje RMČ Praha 5 odsouhlasit prohlášení vlastníka

Hlasování: 6/1/0

 

6.           
 Přehled domů
určených k PRIV jako ?C?, kde nebyl projeven zájem o odkoupení

 

KOP vzala na vědomí přehled domů
určených k PRIV

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

 

7.           
nám. J.Machka 14/889, k.ú. Košíře

 

KOP doporučuje RMČ  Praha 5 revokovat záměr na privatizaci za
cenu dle ZP Ing. Beneše, se slevou ve výši 20 %, bez splátek, tj. za kupní
cenu: 2.101.704,–Kč

Hlasování: 5/0/1

 

 

8.           
Plán zasedání KOP 
(změna) 1. pololetí roku 2003

 

Další komise budou
v termínech: 5.5.03, 19.5.03, 2.6.03, 16.6.03, 30.6.03

 

 

 

Jednání
komise ukončeno: 17.15 hod.

Zapsal:
Lucie Laštůvková

Zápis
ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP

Dne:
14.4.2003

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě