Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 05.05.2003

19/05/2003

 

 

 Městská část
Praha 5

   Úřad
městské části                               

 Odbor
obchodních aktivit
                                              

 

Zápis z jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.07

Dne: 05.05.2003 od 16.00
hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel se

 

Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák, Bc.Stecher, Ing.Fiala,
p.Altner, p.Brabec, Ing.Jáchym, p.Plichta

Nepřítomni: Ing.Pražák, p.Bartoš

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 14.04.2003

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
5/0/0

 

2.     
Žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny

Svornosti 14/921,
k.ú. Smíchov

 

1.      KOP
zamítá žádost BD Svornosti o poskytnutí slevy.

2.      KOP
doporučuje nové projednání předložené žádosti v rámci příslušných Zásad,
tj. možnost zpětného čerpání části kupní ceny

Hlasování: 4/0/1

 

3.      Žádost
o poskytnutí slevy z kupní ceny

Štěpánkova 50/986,
k.ú. Košíře

 

KOP doporučuje trvat na původních
podmínkách prodeje

Hlasování: 5/0/0

 

4.      Žádost
o slevu z ceny zastavěného pozemku parc.č. 1953 a žádost o pronájem
pozemku parcel.č. 1954

Na Pláni 44/1893,
k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje trvat na původních
podmínkách prodeje za podmínky předložení výpisu z obchodního rejstříku
společnosti založené oprávněnými nájemci a to za účelem koupě předmětného
objektu a to nejpozději do 31.7.2003

Hlasování: 5/0/0

 

5.      Žádost
o privatizaci byt. domu 1 nájemcem s více než 10% bytové plochy v domě

Cetyňská 5/660,
k.ú. Košíře

 

KOP trvá na postupu prodeje dle
zasedání KOP ze dne 14.4.2003

Hlasování: 5/0/0

 

6.           
 Záměr
privatizace ? prodeje domu dle Zásad

Švédská 6/665,
k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje Radě MČ Praha 5
souhlasit s realizací prodeje dle Zásad? za cenu dle ZP, se slevou 30% na
dům, prodej zahrady se slevou 50% a ostatní pozemek a stavební pozemek dle ZP

Hlasování: 4/0/1

 

7.           
Záměr privatizace ? prodeje domu dle Zásad

      Plzeňská 39/488, k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje Radě MČ Praha 5
souhlasit s vyřazením bytového domu z privatizace a doporučuje  uskutečnit neodkladně prodej dle Statutu

Hlasování: 4/0/1

 

 

 

8.           
Žádost o změnu postupu prodeje

      U Okrouhlíku 7/1535, k.ú. Smíchov

 

KOP trvá na dokončení prodeje dle
schváleného záměru tj. včetně pozemku parcel.č.  3887

Hlasování: 5/0/0

 

 

Další jednání komise bude 19.5.2003
od 16,00 hod.

 

 

 

Jednání
komise ukončeno: 17.35 hod.

Zapsal:
Lucie Laštůvková

Zápis
ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP

Dne:
05.05.2003

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě