Zápis z jednání Komise privatizace ze dne 02.06.2003

 

 

 Městská část
Praha 5

   Úřad
městské části                               

 Odbor
obchodních aktivit
                                              

 

Zápis z jednání

Privatizační komise MČ Praha 5 č.09

Dne: 02.06.2003 od 16.00
hodin

Hlasování:   pro/proti/zdržel se

 

Přítomni: Ing.Morávková, p.Bartoš, Ing.Horák, p.Altner,
p.Brabec, Ing.Jáchym, p.Plichta, Ing.Pražák, Ing.Fiala, Bc.Stecher

Nepřítomni:

 

1.     
Schválení zápisu
z minulé privatizační komise ze dne 19.05.2003

 

Zápis
schválen bez připomínek

Hlasování:
7/0/0

 

2.     
Záměr prodeje půdního bytu ? manželé Remlovi

U Okrouhlíku
7/1535, k.ú. Smíchov

 

KOP
doporučuje Radě MČ Praha 5souhlasit s realizací prodeje půdního bytu za
cenu 2.585.926,–Kč a souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5 a
Ing. arch. Marianou Remlovou a Ing. arch. Tomášem Remlem

Hlasování: 4/1/2

 

3.      Záměr
prodeje půdního bytu-Ing. Matula

Zoubkova 8/1203,
k.ú. Smíchov

 

KOP doporučuje RMČ Praha 5
souhlasit s realizací prodeje za cenu 2.545.315,–Kč a souhlasit
s Dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5 a Ing. arch. Jurajem Matulou

Hlasování:  7/0/0

 

4.      Návrh
na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravy dle Zásad?

1. část ? domy,
kde byl podán návrh do KN před povodní

 

KOP doporučuje Radě MČ Praha 5
souhlasit s návrhem na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků
na opravy domů postižených povodní 1. část dle Zásad a to ve výši 20%  s tím, že cena nepřevýší cenu
odhadnutého rozpočtu

Hlasování:  7/0/0

 

 

5.      Návrh
na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravy dle Zásad?

2. část

 

tabulka č. 1: domy,
kde byl podán návrh do KN po povodni

KOP doporučuje Radě MČ Praha 5
souhlasit s výší slevy zpětného čerpání dle přiložené tabulky zpracované
OSM

Hlasování:  5/0/2

tabulka č. 2: domy
nenabídnuté a neoceněné
KOP bere na vědomí seznam domů, kde nebyl
zpracován ZP z důvodu PV a doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit provedení
nejnutnějších sanačních prací (otlučení omítky?..)

Hlasování:  6/0/1

 

 

 

Různé:

V termínech konání
privatizační komise na II. pololetí 2003 dochází ke změně v měsíci září.
V září budou komise ve dnech 8.9., 22.9. Ostatní termíny zůstávají beze
změny.

 

 

Další jednání komise bude 16.06.2003
od 16,00 hod.

 

 

Jednání
komise ukončeno: 17,30 hod.

Zapsal:
Lucie Laštůvková

Zápis
ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP

Dne:
02.06.2003