Zápis z jednání komise OSZ č.11 ze dne 4.12.2003

16/03/2004

Zápis č.11 sociálně zdravotní komise konané dne 4.12..2003


Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Vacková J.Matoušková, R.Peterková, MUDr.B.Karpetová, Mgr.M.Bosáková, B.Altner, Mgr.A.Sedlačíková Mgr.E.Švacová,MUDr.J.Knobloch


Omluveni: Doc.E.Jelínková, bc. D.Stecher


Program:


1) zahájení


2) odsouhlasení programu


3) kontrola usnesení


4) aktuální pořadník žadatelů o DPS –2 nové byty


5) příspěvek na Pouličního průvodce Prahou


6) příspěvek centru pro rodiče a děti – Na houpacím koni


7) informace o Denním stacionáři Na Pláni


8) informace o bezbariérovém bytě Staropramenná 9


9) různé


ad 1) Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová


ad 2) Odsouhlasení programu


ad 3) Kontrola plnění usnesení


ad 4) Komise bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o byt v DPS. Komise bere na vědomí seznam vybraných žadatelů pro 2 nové byty v DPS, Štefánikova 51, v tomto pořadí: JUDr. L.Siblík, E.Schiedová, J.Klail, J.Černá, K.Novák


hlasováni: 8/0/0


ad5) návrh usnesení: komise navrhuje příspěvek na Pouličního průvodce Prahou v částce 5.000,- Kč


hlasování: 8/0/0


ad 6) návrh usnesení: komise doporučuje uvolnit částku centru pro rodiče a děti – Na houpacím koni ve výši 20.000,- Kč


 hlasování: 8/0/0 a


d 7) komise bere na vědomí informace ing. L.Vackové, vedoucí odboru OSZ, o Denním stacionáři Na Pláni


 ad 8) komise bere na vědomí informace Mgr. L.Vávrové, předsedkyně KoSZ, o bezbariérovém bytě Staropramenná 9


 Zapsala:J. Kvapilová


Mgr.Lucie V á v r o v á předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr.L.Vávrová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě