Zápis z 8. zasedání komise územního rozvoje dne 15.5.2008

1. „Atrium Radlice“ – na pozemcích č.parc. 323, 324, 325, 326 k.ú. Radlice – DÚR –
    prezentace.

   Prezentaci návrhu přednesl členům komise Ing.arch. Šesták. Návrh předkládá objekt o
  13 NP, v 1NP až 5 NP komerce a garáže, v ostatních podlažích byty., na místě kde
   v současné době je stávající vila, obytný domek a garáž.

 

KÚR souhlasí s umístěním stavby“ Atrium Radlice“ na pozemcích č.parc. 323, 324, 325, 326 k.ú. Radlice a výjimečně přípustným využitím území OB pro administrativu, dle dokumentace dat. 02/2008.

                                                                                                          

 

2. MEDAK HOUSE  – záměr výstavby BD ul. Pražského č.parc. 1017/5,6,30, 35, 36 k.ú.
    Hlubočepy – prezentace doplnění požadavku ze 7.KÚR.

   Prezentaci návrhu a dotazy členů komise přednesl zpracovatel návrhu .

 

 KÚR doporučuje zpracování variantních řešení výše uvedené stavby a to zvláště od pohledu na fasádu od Prokopského údolí,  z hlediska hmotového, materiálového a výškového a tyto variantní návrhy předložit KÚR.

                                                                                                           

 

3„ P 12/08 Geologická“ na pozemcích č.parc. 967/12,13,17, 640/18 k.ú. Hlubočepy ze
    stávajícího ZVO na OB.

  

Komise doporučuje podnět na  změnu ÚPn „P 12/08 Geologická“ ze stávajícího ZVO na OB

                                                                                                           

                                                                                                           

4. „P 13/08 Nad Výšinkou“ č.parc. 3660, 3661/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 k.ú. Smíchov z ZVO na
     OB

  

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn“P 13/08 Nad Výšinkou“ ze stávajícího ZVO na OB

                                                                                                           

5. „P 14/08  Renoirova“ , č.parc. 1016/1, 1017/1 k.ú. Hlubočepy  ze stáv. PS na OB

                                                                                                           

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn  „P14/08 Renoirova“ ze stávajícího PS na OB

                                                                                                           

                                                                                                           

6. „P 18/08 Do Klukovic“ č.parc. 1163 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího PS na OB

 

Komise nedoporučuje podnět na změnu „ ze stávajícího PS na OB  P18/08 Do Klukovic“

 

                                                                                                             

  7. „P 19/08 Kavalírka “ na pozemcích č.parc.727/1, 2, 3, 4, 5    k.ú.Košíře ze stávajícího ZP na OB

 

KÚR odkládá podnět na změnu „P19/08  Kavalírka“ a pověřuje VŽP zjistit výsledky  jednání na MČ Praha 5 v rámci této změny

                                                                                                             

 

  8 „P 21/08 Pod Klukovicemi „ na č.parc. 1184/29, 38, 39, 40, 76 k.ú. Hlubočepy ze
    stávajícího NL, ZMK na OB

 

KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 21/08 Pod Klukovicemi“

 

                                                                                                          

 

 

9 ..„P 22/08 Mezná“ na pozemku č.parc.1556/5 k.ú. Košíře

 

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 22/08 Mezná“ ze stávajícího PZO na OB 

 

                                                                                                         

 

 

10. „ P 23/08 Radlická“ na pozemcích č.parc. 87/1, 87/2, 96/1, 59/2 (část) k.ú. Radlice
        ze stávajícího VN a ZMK na SV

 

KÚR odkládá podnět na změnu ÚPn P“ 23/08 Radlická“.

                                                                                                              

 

11. „P 24/08 Vrchlického 1“na pozemcích  č. parc.1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,
       1396 k.ú. Košíře ze stáv. VN  na SV

 

KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 24/08 Vrchlického 1“ ze stávajícího VN na SV

 

                                                                                                              

 

12. Stanovisko k vydání změn ÚPn Z 06 .

     Jedná se o tyto změny ÚPn: Z 11/06 Pod Žvahovem, Z 1183/06 Plzeňská, Z 1187/06 Na
     Klamovce, Z 1190/06 Na Zatlance, Z 1258/06 Do Klukovic, Z 1260/06 Hlubočepská,
     1262/06 Devonská, Z 1269/06 Holečkova, Z 1318/06 Smíchov – ÚSES podnět MČ P5,
     Z 1307/06 doplnění textové části ÚPn – regulativů. V důsledku přijetí nového stavebního
     zákona dochází k dokončení pořízení změn dle nové legislativy.

 

KÚR bere výše uvedené změny ÚPn Z 06 na vědomí.