Zápis z 8. KOAaM dne 18.4.2005

20/04/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 18.4.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                

Omluveno:                             4                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2005

 

Žádost:  Převod nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1592/8, k.ú. Smíchov z důvodu prodeje garáže na pozemku postavené.

 

Žadatel:  manželé Drozdovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      převod nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1592/8, k.ú. Smíchov na pana Petra Šulce, bytem K vodojemu 2108/22, Praha 5.

4/0/0

 

 

8/02/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 141/1, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba dvojgaráže

 

Žadatel:  MHMP OOA

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ   neschválit

1.                  prodej části pozemku parc. č. 141/1, k.ú.  Radlice o výměře 40 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby dvougaráže.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

8/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu nebo prodeji části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – přístupová cesta.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

l. dlouhodobý pronájem nebo prodej části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy k vybudování přístupové komunikace.

4/0/0

 

 

8/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2873 a 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – zařízení staveniště pro stavbu objektu „Palác Křižík“.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. pronájem pozemků parc. č. 2873 a 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy jako zařízení staveniště firmě FCC, Evropská 1692/37, Praha 6.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 8/01/2005

 

Žádost: Pecháčkova 6, záměr prodeje id. ¾ domu čp. 1288 s id. ¾ zast. pozemku parcel. č. 240, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku.

 

Žadatel: p. MUDr. Jiří Chmelař

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1.      se záměrem prodeje id. ¾ domu čp. 1288 s id. ¾ zast. pozemku parcel. č. 240, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku MUDr. Jiřímu Chmelařovi za kupní cenu 5, 335.282,50 Kč.

4/0/0

 

OA 8/02/2005

 

Žádost: Prodej části pozemku č. parc. 263/2 (nyní č. parc. 263/9) k.ú. Jinonice firmě Jinonice Properte Development.

 

Žadatel: firma Jinonice Properte Development

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. P. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 263/9 v k.ú. Jinonice o výměře 309 m2 za celkovou cenu dle znaleckého posudku Kč 674.920,- tj. cca za Kč 2.184,20/m2 a.s. Jinonice Properte Development, se sídlem v Praze 5, Na Vidouli 1/1, IČ  27189864.

4/0/0

 

OA 8/03/2005

 

Žádost: ZZ Barrandov – změna  smlouvy o pronájemu pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o. a uzavření smlouvy s Olgou Krybusovou.

 

Žadatel: Olga Krybusová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      uzavření změny smlouvy o pronájmu č. 4/2005 s MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

2.      uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor s –Olgou Krybusovou.

 

4/0/0

———————————————————————————————-

 

 

NP 8/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov, ŠARM – družstvo kadeřníků v likvidaci, změna nájemce.

 

Žadatel: JUDr. Nataša Brožová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

zveřejnění záměru pronájmu NP – kadeřnické provozovny v ul. Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov na úřední desce MČ Praha 5 společnosti LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s firmou ŠARM – družstvo kadeřníků.

4/0/0

 

 

NP 8/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájem na základě vyvěšení – Mahenova 4/294

 

Žadatel: zájemci o NP

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1. s pronájmem a nabídnout občanskému sdružení, PROGRESSIVE, Francouzská 112/400, Praha 10

2. předložit komplexní stanovisko radní Mgr. Lucie Vávrové.

4/0/0

 

NP 8/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájem na základě vyvěšení – Ostrovského 2/33, Praha 5

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru na základě vyvěšení:

 

1. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8/05)

     Karel Jůza, Perlova 366/6, 110 00  Praha 1, za 7.100,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

2/0/2

 

NP 8/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, Josef Mellen, finanční narovnání s býv. nájemcem.

 

Žadatel: Firma Josef Mellen

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

NP 8/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta, finanční narovnání s býv. nájemcem

 

Žadatel: Antonín Krůta

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      s proplacením finančních nákladů ve výši 953.455,- Kč panu Antonínu Krůtovi, Lamačova 28, Praha 5, které vynaložil na technické zhodnocení pronajaté věci – NP čp. 33, Ostrovského 2, k.ú. Smíchov a které byly sníženy o znehodnocení vzniklé v důsledku užívání věci po dobu trvání nájmu.

2/0/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Košíře, Svaz nuceně nasazených občanů za 2. světové války, ukončení nájmů dohodou.

 

Žadatel: Ing. Karel Růžička

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

Svazu nuceně nasazených občanů za 2 světové války, Poštovní př. 98, 147 00 Praha 4, ukončení nájmů nebytových prostor v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.6.2005 – NS č. 462/P/C/99/918 a NS č. 475/P/C/99/918

5/0/0

 

 

 

Na stůl:

 

O A 8/04/2005

 

Žádost: Zdravotní zařízení Barrandov, Medical Centrum Barrandov.

 

Žadatel: CENTRA a.s.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      změnu smlouvy o pronájmu č. 3/2005 s Medical Centrum Barrandov za roční nájemné 684.884,- Kč.

5/0/0

 

O A 8/05/2005

 

Žádost: Žádost společnosti RYDINGS Consultans s.r.o. o souhlas s výstavbou základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Oskar Mobil, a.s. na objektu Švédská 35/č.p. 1844 a 37/ č.p. 1845, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Společnost  RYDINGS Consultans s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy pro umístění antén GSM a  MW společnosti Oskar Mobil, a.s. za roční nájem 100.000,- Kč a aktuální sazbu DPH na objektu Švédská 35/1844 a 37/1845, k.ú. Smíchov.

5/0/0

 

 

 

 

 

O A 8/06/2005

 

Žádost: Zvýšení nájemného na základě roční míry inflace pro rok 2004 s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      osvobození od inflačního koeficientu pro rok 2004 u ordinací lékařů ZZS a poliklinice Barrandov s účinností od 1.4.2005.

5/0/0

 

 

 

 

NP 8/07/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, MORAVA Trading, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Společnost  MORAVA Trading, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

společnosti MORAVA Trading, s.r.o. se sídlem Vlnařská 688, Liberec, ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/08/2005

 

Žádost: NP – U  Šalamounky 7/2398, Praha 5 – Smíchov, Květoslava Roschenthalerová, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: pí. Květoslava Roschenthalerová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Květoslavě Roschenthalerové, bytem U Šalamounky 7/2398, Praha 5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. U Šalamounky 7/2398, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

5/0/0

 

 

 

 

 

9.KOAa M se koná dne : 2.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:19.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      ing. Jan Matoušek

                                                předseda  bytové komise

                                                       ÚMČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě