Zápis z 6. zasedání 18.06.2012

Zápis č. 6

ze zasedání

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

dne 18. 6. 2012

 

Začátek: 16.30 hodin

 

Přítomni: Mgr. M.Atlasová, Th.Mgr. P.Šáchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. O. Velek, Bc. R. Sedlák , A. Holub

Omluveni: E. Linka

 

Host: J. Vyskočil

 

Program: 

 1. Schválení zápisu ze 4. a 5. zasedání
 2. Schválení programu 6. zasedání
 3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů
 4. Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – M. Atlasová
 5. Různé

 

ad 1) Zápis ze 4. a 5. zasedání

            Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 2) Program 6. zasedání   

                                                                                                                      Hlasování: 6 – 0 – 0

                                              

 

ad 3) Probíhající projekty

Projekt: Odstranění ekologických zátěží na území MČ Praha 5 – Probíhá výběrové řízení, v kompetenci Ing. Haluzy, zatím bez výsledku

 

Projekt: Řízení lidských zdrojů v Praze 5 – Největší projekt, vše probíhá dle harmonogramu

 

Projekt: Dny udržitelného rozvoje Praha  – Bez posunu – čeká se na výsledek z Bruselu

 

Projekt:  Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5 – Schválena dotace z Magistrátu, ale nižší, než bylo žádáno. Výsledek (částku dotace) umístit na Internet.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

Podány 3 žádosti, schváleny 2 žádosti – hřiště pro seniory (Portheimka a Sacré Coeur)

 

Projekt: Zateplování škol v Praze 5 – Čekáme na výsledek hodnocení u tří škol

 

Projekt: Obnova a oprava vily Portheimka  – žádost nebyla schválena, budeme ji podávat příští rok znovu

 

Projekt: Londýn – Program Základní práva a občanství  – Čekáme na výsledek hodnocení v odborných komisích

 

Oranžové hřiště – nadační příspěvek ve výši  1mil.Kč je schválen.

 

Projekty v přípravě

Protipovodňová opatření  – Magistrát řeší celkové, nedoporučuje individuální řešení, příprava projektu bude ukončena

 

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let na území MČ Praha 5 – Žádost v předfinální fázi, termín 29. 6. 2012

Parky (Regenerace a úpravy parků MČ Praha 5 – Barrandov) – Příprava dokumentace – výzva 9/10/2012

Projekt Smart Office – P5 – Připravuje se žádost o dotaci, RMČ odsouhlaseno podat žádost v termínu 29. 6. 2012

 

Informace o otevřené výzvě OPPA -Podpora vstupu na trh práce – Podpora osob se zdravotním a mentálním postižením, etnické skupiny, osob po výkonu trestu a  matek po MD Forma podpory  – kurzy, rekvalifikace.

 

Monitoring vyhlášených výzev

Probíhá výběrové řízení

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informace z oddělení podpory a řízení projektů.

Komise doporučuje OSS průběžně a detailněji informovat o projektech na webu Prahy 5.

Pro příští jednání komise žádá, aby oddělení řízení a podpory projektů připravilo přehlednou tabulku o projektech, ve které bude uvedena doba trvání projektu, celkový rozpočet, částka dotace, zodpovědný útvar na ÚMČ Praha 5 a odkaz na intranet či usnesení, kde je možno najít podrobnější materiály o projektu.

Komise předá informaci o otevřené výzvě OPPA (Operační program: CZ.2.17 Praha – Adaptabilita, Prioritní osa: 2 Podpora vstupu na trh práce, Číslo výzvy: 05) řídící skupině KPSS k odbornému posouzení.

Členové komise požadují na příští zasedání pozvat pana ing. Haluzu, aby informoval o stavu projektu Snižování imisních zátěží na Praze 5.

                                                                                                                      Hlasování: 6 – 0 – 0

 

 

ad 4)

Mgr. M. Atlasová informovala o uskutečněných a plánovaných aktivitách v oblasti zahraniční spolupráce

 • 1. – 3. 6. 2012-  Pražské Primátorky 2012 – veslařský klub z Berlína-Wiking – jediná zahraniční účast

(v 10/2012 – veslaři VK Smíchov na závody do Berlína)

 • 3. – 5. 6. 2012 – služební cesta do Újbudy – viz samostatná zpráva ze služební cesty,

Usnesení:

Komise doporučuje, aby zpráva ze služební cesty byla předložena do RMČ

 

Hlasování:  6 – 0 – 0

 

 • Setkání  seniorů  v programu Evropa pro občany –  v případě získání dotací, by bylo do Bratislavy pozváno cca 25 seniorů z MČ P5 – termín cca říjen 2012
  • Červenec 2012 – výstava v malé galerii Štefánikova – architektura Újbudy 
  • Srpen 2012 – pozvání na turnaj Sv. Štěpána v malé kopané – termín se upřesňuje  – otázka účasti MČ Praha 5
  • Říjen 2012 – 4. Setkání projektu EUC-NET v Harkány, výstava o Berlíně – malá galerie

 

Projekty v přípravě:

 • 2. ročník konference o začleňování v Berlíně
 • amatérský turnaj ve futsalu pro zaměstnance úřadů partnerských měst v Trogiru
 • návštěva starosty Újbudy v Praze
 • zahraniční účast na soutěži Talent roku Prahy 5 2012 – plánování, pozvánky

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17.30 hodin

 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 23. 7. 2012 v RMČ v 16.30 hodin.

 

 

 

Zapsala: R. Kladivová

 

Předsedkyně: Mgr. Martina Atlasová