Zápis z 5. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 4.10. 2012

09/10/2012

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, , Th. Mgr. Petra Šáchová, Ing. Ondřej Velek,Bc. Roman Sedlák, Růžena Peterková

Omluveni: Ing. Vlasta Váchová,  Mgr. Diana Bubníková

 Program: Exkurze do zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu na adrese Radlická 30, Praha 5.

 

Dne 4.10.2012 byla uskutečněna exkurze pro členy etnické komise do zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu na adrese Radlická 30, Praha 5.

Přítomní byli seznámeni s chodem a řádem tohoto zařízení.

Byl detailně popsán proces postupné integrace nezletilých dětí do naší společnosti, který vyžaduje citlivý a individuální přístup k jednotlivcům, zahrnující pochopení a respektování jejich sociální, etnické, kulturně historické a náboženské zvyklosti.

Členové komise byli dále seznámeni s platnou právní legislativou v oblasti nezletilých cizinců bez doprovodu i nově připravovanými projekty.

 

Zapsala: Ivana Plášilová

 Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě