Zápis z 3. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 25. 8. 2009

03/09/2009
ZÁPIS
 
z jednání protikorupčního výboru konaného dne 25. 8. 2009
 
 
Přítomni:         A. Kohout, RNDr. M. Škaloud, V. Zapletal, PhDr. D. Ebel
 
Omluveni:       JUDr. A. Češková, M. Šesták
 
Neomluven:     Bc. L. Doležal
 
Program:         1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání
                        3. Přijetí usnesení ve věci pronájmu nebytového prostoru Zborovská 6/1200
                        4. Návrhy protikorupčních strategií
                        5. Různé
 
 
 
 
1.      Program zasedání byl schválen                          4/0/0
 
2.      Zápis z minulého zasedání byl schválen             4/0/0
 
3.      Bylo projednáno právní stanovisko k pronájmu nebytových prostor v ul. Zborovská 6/1200 a přijato toto
 
Usnesení:
PKV konstatuje, že v případě pronájmu restaurace na adrese Zborovská 6 pravděpodobně nedošlo ke korupčnímu jednání ze strany bývalého člena RMČ Praha 5 pana Michala Tučka. Výbor prohlašuje, že se výše jmenovaný obohatil na úkor MČ Praha 5, a to o částku představující rozdíl mezi nájemným, které platila za pronajaté prostory společnost MAK Trading, a úhradou, kterou společnosti MAK Trading platila paní Květa Böhmová. PKV doporučuje RMČ Praha 5 narovnat tento vzniklý stav.
 
Hlasování:         4/0/0
 
4.      Předseda PKV seznámil přítomné s postupem přípravy protikorupčních strategií. Uvedl, že obdržel nabídky od několika firem, z nichž ale mnohé nemají zkušenost s protikorupčním programem. Proto doporučil 5 firem, které se uvedenou problematikou prokazatelně zabývají, k dalšímu projednání a firmy stručně představil. Výbor se dohodl, že na další zasedání budou pozváni zástupci těchto subjektů, kteří své programy vysvětlí podrobněji.
 
Usnesení:
PVK ukládá předsedovi výboru zajistit pozvání 5 firem na příští jednání výboru, které proběhne dne 15. 9. 2009.
 
Hlasování:         4/0/0
 
5.      Příští zasedání PKV se uskuteční dne 15. 9. 2009
 
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě