Zápis z 21 KOAaM dne 31.10.2005

07/11/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Z Á P I S 

 

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 31.10.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

21/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zahrada.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice o celkové výměře 122 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5 z hlediska dopravy, tj. že se na náklady žadatele v prostoru stávajícího ukončení ul. Na Brabenci zřídí otočka s vyhovujícími parametry, které umožní otáčení vozidel.

7/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 21/01/2005

 

Žádost:. Žádost o prodej pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů.

 

Žadatel: ing. K. Böhm a manželé Kolínských

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 vlastníkům stavby garáže za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005 Kč 2.580,-/m2, tj. celkem Kč 92.880,- ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 281/7 id. ½ za cenu Kč 46.440,- a manž. MUDr. Dagmar Kolínské a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 311/6 id. ½ do SJM za cenu 46.440,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 21/02/2005

 

Žádost: Zrušení usnesení  RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. zrušit:

1.usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krčkova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

II. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěné v přízemí budovy A v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

OA 21/03/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu volných NP po LSPP o celkové výměře 89,9 m2.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, s přednostním pronájmem lékařům.

7/0/0

 

 

 

OA 21/04/2005

 

Žádost:  Ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1. smlouvy č. 122/0/OOA/04  na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 ze dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 

Žadatel: Vesna Liberec s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy č. 122/0/OOA/04 na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 7/0/0

 

OA 21/05/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. revokovat:

1.      usnesení  č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 a usnesení 37/1360/2005 ze dne 11.10.2005 takto:

(změna kupní ceny)

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu 1,000.000,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 21/06/2005

 

Žádost:  Prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost NEVO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře:

 

firmě Šamonil se sídlem U Waltrovky 1, Praha 5, IČ: 13155121 za nabízenou cenu ve výši 65.000,- Kč.

7/0/0

 

 

NP 21/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Janáčkovo nábřeží 9/84, Bozděchova 9/637, Stroupežnického 24/2326, Štefánikova 40/278, Nádražní 15/1272.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Křesťanská a demokratická unie-ČSL, místní organizace, Karlovo nám. 5, Praha 2

    za nájemné ve výši: cena obvyklá pro politické strany

    7/0/0

2.      pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov

žadatel: KAJA-TRADING, s.r.o., Renoirova 650, 152 00  Praha 5

za nájemné ve výši: 400,- Kč/m2/rok

7/0/0

3.      pronájem NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 –Smíchov

dle návrhu p. M. Stránského

žadatel:Michal Klokočka-SOFTWARE DEVELOPMENT, Pod Marjánkou 4, Praha 6

za nájemné ve výši: 6.550,- Kč/m2/rok

4/1/2

 

dle návrhu p. ing. J. Fialy

žadatel: Lenka Zemanová, Nad Buďánkami III/3, Praha 5

za nájemné ve výši: 6.500,- Kč/m2/rok

3/0/4

 

 

 

 

dle návrhu p. J. Smetany

žadatel: Věra CIKÁNOVÁ, V Stráni 425/2, Praha 5

za nájemné ve výši: 8.100,- Kč/m2/rok

1/0/6

 

 

4.  pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Delroy s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

    za nájemné ve výši: 50.600,- měsíčně tj. 3.051,-Kč/m2/rok

   7/0/0

    náhradník:

    žadatel: VINUM-českomoravské družstvo, Čermákova 9, 669 02 Znojmo

    za nájemné ve výši: 45.090,- měsíčně, tj. 2.719,- Kč/m2/rok

    7/0/0

5        pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov

žadatel: Delroy´  s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

za nájemné ve výši: 2.500,- Kč/m2/rok, tj. 102.000,- Kč měsíčně

7/0/0

 

náhradník:

nájemce:  BCB HOLDING PRAHA, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4

za nájemné ve výši: 2.555,-Kč/m2/rok, tj. 104.419,- Kč měsíčně

7/0/0

KOAaM  žádá podání informace o průběhu jednání, o případném obydlováním atd.

 

 

NP 21/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, TOPENA, s.r.o., souhlas s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. a změna názvu na TOPENSTAV, s.r.o.

 

Žadatel: p. Ladislav Huněk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. na adrese Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5 – Košíře

II.                Vzít na vědomí

1.      změnu názvu ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651, se sídlem Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5

III.             Schválit

1.      uzavření Dodatku k NS na NP Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, kterým se smlouva upravuje v osobě nájemce ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 21/03/2005

 

Žádost: NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Adámek, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Ing. Jiří Adámek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Ing. Jiří Adámek, Jarní 1309,    253 01 Hostivice.

7/0/0

 

 

NP 21/04/2005

 

Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI, o.s., žádost o odpuštění kauce.

 

Žadatel: p. Bc. Gabriela Hrabaňová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí kauce v celkové výši 35.610,- Kč (2NS 27.450,- Kč + 8.160,- Kč) na NP v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, nájemce občanské sdružení ATHINGANOI.

7/0/0

 

 

NP 21/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Český svaz bojovníků za svobodu, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

 

1.      pronájem NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu Obvodní výbor Praha 5, Matoušova 8, Praha 5 za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

Na stůl:

 

NP 21/06/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, záměr pronájmu.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      zveřejnění nabídky NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov se záměrem pronajmout tyto prostory pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Zubatého 10/330, P-5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 21/07/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Hana Davidová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře na úřední desce MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, P-5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

NP 21/08/2005

 

Žádost: NP – pronájmy na základě vyvěšení, Vítězná 13/531.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem NP na základě vyvěšení, Vítězná 13/531, Praha 5

 

nájemce: Mgr. Lubor Pelikán, PELIKÁN s.r.o., Vítězná 13, Praha 5

za nájemné ve výši:  4.200,- Kč/m2/rok, tj. 60.830,- Kč měs.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

22. KOAaM se koná dne : 14.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod. 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 1.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Z Á P I S 

 

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 31.10.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

21/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zahrada.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice o celkové výměře 122 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5 z hlediska dopravy, tj. že se na náklady žadatele v prostoru stávajícího ukončení ul. Na Brabenci zřídí otočka s vyhovujícími parametry, které umožní otáčení vozidel.

7/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 21/01/2005

 

Žádost:. Žádost o prodej pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů.

 

Žadatel: ing. K. Böhm a manželé Kolínských

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 vlastníkům stavby garáže za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005 Kč 2.580,-/m2, tj. celkem Kč 92.880,- ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 281/7 id. ½ za cenu Kč 46.440,- a manž. MUDr. Dagmar Kolínské a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 311/6 id. ½ do SJM za cenu 46.440,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 21/02/2005

 

Žádost: Zrušení usnesení  RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. zrušit:

1.usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krčkova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

II. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěné v přízemí budovy A v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

OA 21/03/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu volných NP po LSPP o celkové výměře 89,9 m2.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, s přednostním pronájmem lékařům.

7/0/0

 

 

 

OA 21/04/2005

 

Žádost:  Ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1. smlouvy č. 122/0/OOA/04  na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 ze dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 

Žadatel: Vesna Liberec s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy č. 122/0/OOA/04 na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 7/0/0

 

OA 21/05/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. revokovat:

1.      usnesení  č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 a usnesení 37/1360/2005 ze dne 11.10.2005 takto:

(změna kupní ceny)

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu 1,000.000,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 21/06/2005

 

Žádost:  Prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost NEVO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře:

 

firmě Šamonil se sídlem U Waltrovky 1, Praha 5, IČ: 13155121 za nabízenou cenu ve výši 65.000,- Kč.

7/0/0

 

 

NP 21/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Janáčkovo nábřeží 9/84, Bozděchova 9/637, Stroupežnického 24/2326, Štefánikova 40/278, Nádražní 15/1272.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Křesťanská a demokratická unie-ČSL, místní organizace, Karlovo nám. 5, Praha 2

    za nájemné ve výši: cena obvyklá pro politické strany

    7/0/0

2.      pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov

žadatel: KAJA-TRADING, s.r.o., Renoirova 650, 152 00  Praha 5

za nájemné ve výši: 400,- Kč/m2/rok

7/0/0

3.      pronájem NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 –Smíchov

dle návrhu p. M. Stránského

žadatel:Michal Klokočka-SOFTWARE DEVELOPMENT, Pod Marjánkou 4, Praha 6

za nájemné ve výši: 6.550,- Kč/m2/rok

4/1/2

 

dle návrhu p. ing. J. Fialy

žadatel: Lenka Zemanová, Nad Buďánkami III/3, Praha 5

za nájemné ve výši: 6.500,- Kč/m2/rok

3/0/4

 

 

 

 

dle návrhu p. J. Smetany

žadatel: Věra CIKÁNOVÁ, V Stráni 425/2, Praha 5

za nájemné ve výši: 8.100,- Kč/m2/rok

1/0/6

 

 

4.  pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Delroy s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

    za nájemné ve výši: 50.600,- měsíčně tj. 3.051,-Kč/m2/rok

   7/0/0

    náhradník:

    žadatel: VINUM-českomoravské družstvo, Čermákova 9, 669 02 Znojmo

    za nájemné ve výši: 45.090,- měsíčně, tj. 2.719,- Kč/m2/rok

    7/0/0

5        pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov

žadatel: Delroy´  s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

za nájemné ve výši: 2.500,- Kč/m2/rok, tj. 102.000,- Kč měsíčně

7/0/0

 

náhradník:

nájemce:  BCB HOLDING PRAHA, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4

za nájemné ve výši: 2.555,-Kč/m2/rok, tj. 104.419,- Kč měsíčně

7/0/0

KOAaM  žádá podání informace o průběhu jednání, o případném obydlováním atd.

 

 

NP 21/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, TOPENA, s.r.o., souhlas s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. a změna názvu na TOPENSTAV, s.r.o.

 

Žadatel: p. Ladislav Huněk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. na adrese Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5 – Košíře

II.                Vzít na vědomí

1.      změnu názvu ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651, se sídlem Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5

III.             Schválit

1.      uzavření Dodatku k NS na NP Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, kterým se smlouva upravuje v osobě nájemce ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 21/03/2005

 

Žádost: NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Adámek, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Ing. Jiří Adámek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Ing. Jiří Adámek, Jarní 1309,    253 01 Hostivice.

7/0/0

 

 

NP 21/04/2005

 

Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI, o.s., žádost o odpuštění kauce.

 

Žadatel: p. Bc. Gabriela Hrabaňová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí kauce v celkové výši 35.610,- Kč (2NS 27.450,- Kč + 8.160,- Kč) na NP v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, nájemce občanské sdružení ATHINGANOI.

7/0/0

 

 

NP 21/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Český svaz bojovníků za svobodu, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

 

1.      pronájem NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu Obvodní výbor Praha 5, Matoušova 8, Praha 5 za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

Na stůl:

 

NP 21/06/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, záměr pronájmu.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      zveřejnění nabídky NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov se záměrem pronajmout tyto prostory pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Zubatého 10/330, P-5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 21/07/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Hana Davidová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře na úřední desce MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, P-5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

NP 21/08/2005

 

Žádost: NP – pronájmy na základě vyvěšení, Vítězná 13/531.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem NP na základě vyvěšení, Vítězná 13/531, Praha 5

 

nájemce: Mgr. Lubor Pelikán, PELIKÁN s.r.o., Vítězná 13, Praha 5

za nájemné ve výši:  4.200,- Kč/m2/rok, tj. 60.830,- Kč měs.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

22. KOAaM se koná dne : 14.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod. 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 1.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě