Zápis z 20. zasedání KÚR ze dne 20.10.2005

22/11/2005

   1.) Podnět na změnu ÚPn Z 33/07 Šafránka č.parc. 371/1 část k.ú. Motol ze ZN na OC


     Podnět na změnu spočívá ve změně funkce malé části (690 m2 ) z celkové části pozemku
9 122 m2. Uvažovaný objekt s max.zastavěnou plochou 350 m2 bude bezprostředně navazovat na stávající zastavěné území


 


Komise návrh na pořízení změny ÚPn č. Z 33/07 na části pozemku č.parc. 371/1 k.ú. Motol ze   stávající funkce NL na OC doporučuje.


                                                                                                                     


   2.) Podnět na změnu ÚPn Z 20/07 Louky na č.parc. 1212 k.ú. Hlubočepy ze ZN a NL na OC


         Pozemek se nachází severně od smyčky TT Barrandov, na východní části sousedí s hranicí PP Dalejské a Prokopské údolí 


 


      Komise  nedoporučuje  pořízení návrhu změny ÚPn na části pozemku č.parc. 1212 k.ú.  Hlubočepy  ze stávajícího  ZN a NL na OC


      


   3.)  Podnět na změnu ÚPn Břevnovská radiála – informace


 Komise bere informaci na vědomí


 


   4.) Z 1000/00- revize ÚPn


    Komise bere informaci o změně Z 1000/00 na vědomí


                                                                                                                          


   5.) DÚR OS Císařka II


     Předmětem posouzení je DÚR na obytný soubor Císařka II který zahrnuje pozměněný návrh zástavby na druhou plochu OS a návrh zástavby na část sousedícího území SVO na pozemku č.parc. 4778/1 a 4812 k.ú. Smíchov.


  


Komise souhlasí


     1. s úpravou grafické části úpravy směrné části ÚPn č. 0151/03 dle předložené dokumentace
     2. s výjimečně přípustným využitím území SVO na pozemcích č.parc. 4673/2, 4673/3, 4748/53,54,
         55 , 4812/4, 4817/2 k.ú. Smíchov pro bydlení
     3. s umístěním stavby „Obytný soubor Císařka II“ na pozemcích č.parc.4673/2,4673/3,4748/51,52, 
         53,54,55, 4812/3,4,, 4817/2, k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 08/2005 


   6.) DUR – Pavilon D v areálu Rehabilitační kliniky Malvazinky na pozemku č.parc. 2041/1 k.ú. Smíchov


      Objekt je navržen s 1 PP a 2. NP ukončený plochou střechou.Stavba plní funkci zdravotnického  zařízení


    


     Komise souhlasí sohlasí se stavbou „Nový pavilon D v areálu Rehabilitační kliniky Malvazinky“ na   
     pozemku č.parc. 2041/1 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 09/2005


 


        Zapsala: Ing. Ilona Volfsonová

   


           

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě