Zápis z 16. KOAaM dne 15.8.2005

18/08/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.8.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

16/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2976, k.ú. Smíchov o výměře cca 880 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem využití jako příjezdové a odkladní plochy po dobu výstavby administrativní budovy „SMÍCHOV GATE“.

 

5/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2005

 

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Staňková Dana

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P 5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 5/0/0     .

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 16/01/2005

 

Žádost:. ZZS – výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 s Janem Kratochvílem z důvodu dlužného nájemného a dlužné úhrady za odběr elektrické energie

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      vypovězení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 uzavřené s p. Janem Kratochvílem, Grafická 792, Praha 5 z důvodu dlužného nájemného ve výši 12.277,- Kč a dlužné úhrady za odběr elektrické energie ve výši 5.550,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/02/2005

 

Žádost: Zveřejnění záměru pronájmu na volné NP po LSPP o výměře 89,9 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

Žadatel: společnost CENTRA a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

 

 

OA 16/03/2005

 

Žádost: Česká distribuční s.r.o., objekt Matoušova 18/1552, k.ú. Smíchov – změna výpočtu dlužného nájemného a žádost o odpuštění smluvní pokuty.

 

Žadatel: Česká distribuční s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

OA 16/04/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

 

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/05/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o., Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912.

 

Žadatel: OKBH Kartouzská s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 16/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

část A

1)      NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov (garáž 18,35 m2, ve dvoře) za 750,- Kč/m2/rok, 2 žádosti

2)      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (garáž 19,00 m2, ve dvoře) za 1.200,- Kč/m2/rok, žádná žádost, návrh OOA na snížení ceny.

 

část B

1)      NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana (restaurace 86,26 m2, příz.), cena 4.500,- Kč/m2/rok, 12 žádostí

2)      NP  Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov (prodejna 490,42 m2, sut., příz., mez.), cena 2.000,- Kč/m2/rok, 1 žádost

3)      NP  Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 Smíchov (tělocvična dáms. klubu 57 m2, sut.), cena 900,- Kč/m2/rok, 1 žádost.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov,  žadatel:

      Martin Valášek, Na Příkopě 19, Praha 1 za 1.015,- Kč/m2/rok.

2.      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov – opětovně vyvěsit za částku 1.200,- Kč/m2/rok.

3.      pronájem NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, žadatel:

     1. POR FAVOR, s.r.o., Tomášská 14/21, Praha 1 za 7.100,- Kč/m2/rok

     2. GASTRO COLOMBIA, s.r.o., Otakarova 240/15, Praha 4  za 7.000,-Kč/m2/rok

     3.  Radek Vávra, Kurta Konráda 2174/19, Praha 9 za 6.400,- Kč/m2/rok.

 

 

 

 

 

 

4.      pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Tomáš Čížek, Holečkova 59, Praha 5 za 2.000,- Kč/m2/rok

5.      pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Stavební V.Š., s.r.o., Kotlačka 64/5, Praha 8 za 1.000,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 16/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, rozšíření  NS v osobě nájemce.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatého panu Tomáši Kotlárovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábřeží 27, Praha 5.

6/0/0

 

 

NP 16/03/2005

 

Žádost: NP – Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov, František Cvejn C+C, změna NS v osobě pronajímatele a doby nájmu.

 

Žadatel: p. František Cvejn C+C

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření Dodatku l. k NS ze dne 8.2.1996 na NP v ul. Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov s firmou František Cvejn C+C, IČO 12621919, se sídlem U Bažantnice 373/10, Praha 5 – Velká Chuchle, kterým se mění:

1.1. označení v osobě pronajímatele takto:

       a) Pan František Cvejn, r.č. 77/0224/0282 – id. 5/8

       b) MČ Praha 5 zast. JUDr. Milanem Jančíkem, starostou – id. 3/8

 

1.2.  čl. 3 – Doba nájmu tak, že nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od 1.7.2005 do 31.12.2005

1.3.  ostatní ujednání původní NS s výjimkou výše uvedených změn se nemění.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 16/04/2005

 

Žádost: NP – Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Hošek, Václav Zahradil, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Ladislav Hošek, Václav Zahradil

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

snížení zákl. měsíčního nájemného (1.705,- Kč) za NP Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.6.2005 o 20% na nájemném ve výši 1.364,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemci Ladislav Hošek a Václav Zahradil.

6/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

17. KOAaM se koná dne : 5.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.8.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.8.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

16/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2976, k.ú. Smíchov o výměře cca 880 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem využití jako příjezdové a odkladní plochy po dobu výstavby administrativní budovy „SMÍCHOV GATE“.

 

5/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2005

 

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Staňková Dana

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P 5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 5/0/0     .

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 16/01/2005

 

Žádost:. ZZS – výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 s Janem Kratochvílem z důvodu dlužného nájemného a dlužné úhrady za odběr elektrické energie

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      vypovězení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 uzavřené s p. Janem Kratochvílem, Grafická 792, Praha 5 z důvodu dlužného nájemného ve výši 12.277,- Kč a dlužné úhrady za odběr elektrické energie ve výši 5.550,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/02/2005

 

Žádost: Zveřejnění záměru pronájmu na volné NP po LSPP o výměře 89,9 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

Žadatel: společnost CENTRA a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

 

 

OA 16/03/2005

 

Žádost: Česká distribuční s.r.o., objekt Matoušova 18/1552, k.ú. Smíchov – změna výpočtu dlužného nájemného a žádost o odpuštění smluvní pokuty.

 

Žadatel: Česká distribuční s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

OA 16/04/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

 

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/05/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o., Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912.

 

Žadatel: OKBH Kartouzská s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 16/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

část A

1)      NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov (garáž 18,35 m2, ve dvoře) za 750,- Kč/m2/rok, 2 žádosti

2)      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (garáž 19,00 m2, ve dvoře) za 1.200,- Kč/m2/rok, žádná žádost, návrh OOA na snížení ceny.

 

část B

1)      NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana (restaurace 86,26 m2, příz.), cena 4.500,- Kč/m2/rok, 12 žádostí

2)      NP  Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov (prodejna 490,42 m2, sut., příz., mez.), cena 2.000,- Kč/m2/rok, 1 žádost

3)      NP  Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 Smíchov (tělocvična dáms. klubu 57 m2, sut.), cena 900,- Kč/m2/rok, 1 žádost.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov,  žadatel:

      Martin Valášek, Na Příkopě 19, Praha 1 za 1.015,- Kč/m2/rok.

2.      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov – opětovně vyvěsit za částku 1.200,- Kč/m2/rok.

3.      pronájem NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, žadatel:

     1. POR FAVOR, s.r.o., Tomášská 14/21, Praha 1 za 7.100,- Kč/m2/rok

     2. GASTRO COLOMBIA, s.r.o., Otakarova 240/15, Praha 4  za 7.000,-Kč/m2/rok

     3.  Radek Vávra, Kurta Konráda 2174/19, Praha 9 za 6.400,- Kč/m2/rok.

 

 

 

 

 

 

4.      pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Tomáš Čížek, Holečkova 59, Praha 5 za 2.000,- Kč/m2/rok

5.      pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Stavební V.Š., s.r.o., Kotlačka 64/5, Praha 8 za 1.000,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 16/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, rozšíření  NS v osobě nájemce.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatého panu Tomáši Kotlárovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábřeží 27, Praha 5.

6/0/0

 

 

NP 16/03/2005

 

Žádost: NP – Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov, František Cvejn C+C, změna NS v osobě pronajímatele a doby nájmu.

 

Žadatel: p. František Cvejn C+C

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření Dodatku l. k NS ze dne 8.2.1996 na NP v ul. Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov s firmou František Cvejn C+C, IČO 12621919, se sídlem U Bažantnice 373/10, Praha 5 – Velká Chuchle, kterým se mění:

1.1. označení v osobě pronajímatele takto:

       a) Pan František Cvejn, r.č. 77/0224/0282 – id. 5/8

       b) MČ Praha 5 zast. JUDr. Milanem Jančíkem, starostou – id. 3/8

 

1.2.  čl. 3 – Doba nájmu tak, že nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od 1.7.2005 do 31.12.2005

1.3.  ostatní ujednání původní NS s výjimkou výše uvedených změn se nemění.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 16/04/2005

 

Žádost: NP – Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Hošek, Václav Zahradil, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Ladislav Hošek, Václav Zahradil

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

snížení zákl. měsíčního nájemného (1.705,- Kč) za NP Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.6.2005 o 20% na nájemném ve výši 1.364,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemci Ladislav Hošek a Václav Zahradil.

6/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

17. KOAaM se koná dne : 5.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.8.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě